Abonneer je gratis op Techzine!

In het register ga je naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Explorer\AlwaysUnloadDLL.

Dubbelklik op de waarde Standaard in het rechter deelvenster en geef 1 op. Sluit het register via Register/Afsluiten. Voortaan worden de DLL-bestanden altijd uit het geheugen gehaald en gaat Windows een stuk zuiniger om met je kostbare geheugenruimte.