In de discussie over internetvrijheid en cybersecurity gaat het vaak over privacy. Internetvrijheid en internetprivacy liggen vaak op het puntje van de tong. Ook bij de sleepwet, waar zelfs een referendum over georganiseerd wordt, is privacy een belangrijk argument van de tegenstanders. Dit levert de vraag op hoe waardevol we dit nu echt vinden. Een Amerikaans bureau deed onderzoek. De uitkomst was ronduit schokkend. Zelfs een pizza blijkt meer waarde te hebben dan de bescherming van onze online identiteit! Wij zetten de uitkomsten op een rij.

Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek naar online privacy?

Het onderzoek toont aan dat mensen erg gevoelig zijn als zij over dit onderwerp praten. Discussies over privacy worden als belangrijk ervaren en als de proefpersonen geconfronteerd worden met de aankondiging van een inbreuk reageren zij emotioneel. De onderzoekers registreren sterke emoties zoals woede, verdriet en frustratie. Als diezelfde personen iets moeten doen ter bescherming van hun privacy blijkt die gevoeligheid minder. Een eerste test gaat over het openen van een wallet voor Bitcoins. Er worden vier wallets getoond. 78% kiest de bovenste, die ook het veiligst is. Dit wordt de proefpersonen ook verteld. Als er later gewisseld wordt en de wallet lager in de rij staat kiest nog maar 68% van de proefpersonen voor die wallet. Zelfs als er meer over privacy verteld wordt. Ook was er geen verschil te merken tussen proefpersonen die erg betrokken waren bij het onderwerp en proefpersonen die die neutraal over privacy dachten.

Vervolgens besloot men de discussie wat scherper te stellen. Er werd gratis pizza aangeboden. De respondenten moesten alleen de e-mailadressen van 3 vrienden opgeven. Een enorme meerderheid van de proefpersonen vond dit aanbod niet te versmaden. Hoe hard de proefpersoon vooraf ook vóór bescherming had gepleit, de eigen argumentatie haalde het niet bij een warme traktatie.

Dit verschijnsel noemen onderzoekers de privacy-paradox. Men vindt privacy weliswaar heel belangrijk maar wil er niet de kleinste investering of inspanning voldoen. De onderzoekers pleiten er nu voor om de regelgeving ter bescherming dan ook zo in te richten dat mensen automatisch volledig beschermd zijn tenzij zij bewust toestemming geven voor een lager niveau van bescherming. Dit is ongetwijfeld stof voor (veel) meer discussie.