IBM voorziet zijn kunstmatige intelligentie (AI)-engine Watson van nieuwe natural language processing (NLP)-mogelijkheden. Het platform zal daardoor in staat zijn om complexe aspecten van de Engelse taal beter te analyseren en begrijpen.

De update komt voort uit het onderzoeksproject Project Debater, een AI-systeem dat in debat gaat met mensen over verschillende onderwerpen. Project Debater kan bijvoorbeeld spreekwoorden begrijpen, terwijl traditionele AI moeite heeft om de werkelijke betekenis ervan te achterhalen.

IBM is van plan om dit soort NLP-functionaliteiten door het jaar heen te integreren in Watson. Gebruikers kunnen vervolgens nieuwe mogelijkheden toevoegen aan hun bestaande AI-modellen voor het beter begrijpen van taal.

Features

Door het toevoegen van Project Debater krijgt Watson er ‘advanced sentiment analysis’ bij. Big Blue verwijst hiermee naar het interpreteren van woorden die gecombineerd een andere betekenis hebben. Een voorbeeld uit de Engelse taal wordt ook aangedragen: ‘hardly helpfull’.

Watson kan straks tevens tekstuele data uit meerdere bronnen verzamelen, om gebruikers een samenvatting te geven over wat er gezegd wordt over een specifiek onderwerp.

Tot slot zal Watson een ‘clustering’-feature krijgen, waarmee data in clusters kunnen worden samengevoegd voor analyse. Dit is nuttig voor industrieën waar men specifieke vaktaal gebruikt, zodat er aanpassingen kunnen worden gedaan.

Eerdere resultaten

Eerder ging Project Debater in debat met voormalig Europees kampioen debatteren Harish Natarajan, om de capaciteiten van de AI aan te tonen. Destijds wisten Project Debater en Natarajan procentueel evenveel mensen een andere mening te laten vormen over een onderwerp.