2min

De bèta van Apache Cassandra 4.0 is nu algemeen beschikbaar. De nieuwste versie van de NoSQL-database belooft nieuwe observatiefuncties, een audit logging-functie en tot vijf keer sneller schalen.

Volgens de ontwikkelaars van Cassandra is de nieuwste versie stabieler dan ooit. Versie 4.0 beschikt over 1000 bugfixes en veel nieuwe functies. Volgens Ben Bromhead, CTO van Cassandra-consultingbedrijf Instacluster, had de Cassandra-community veel moeite met het vinden van de juiste balans op het gebied van nieuwe functies, stabiliteit en prestaties.

Zero Copy Streaming

Cassandra streamt data tussen nodes tijdens het schalen, zoals het toevoegen van nieuwe nodes of datacenters tijdens piekmomenten. Zero Copy Streaming zorgt ervoor dat dit in vergelijking met vorige versies nu tot vijf keer sneller verloopt. Dit resulteert in een elastischere architectuur in cloud- en Kubernetes-omgevingen.

Cassandra synchroniseert data replica’s met een proces genaamd repair. Veel van de basisprincipes voor het incremental repair-algoritme zijn herschreven met het oog op optimalisatie waardoor het proces om de consistentie tussen de datareplica’s te behouden sneller gaat en minder intensief is.

Observability

De nieuwste versie van Cassandra beschikt over een audit logging-functie voor operators om activiteiten op het gebied van data manipulation language (DML), data definition language (DDL) en data control language (DCL) te volgen met minimale impact op de normale workload. Een andere toevoeging is de Full Querry Logging-tool waarmee gebruikers production workloads kunnen vastleggen en opnieuw kunnen afspelen voor analysedoeleinden.

Cassandra-clusters worden al jarenlang geobserveerd via JMX en open-sourcetools zoals Instaclustrs Cassandra Exporter en Metrics Collector van DataStax. In de meest recente versie van Cassandra is het nu mogelijk om systeemstatistieken en configuratie-instellingen selectief te belichten via Virtual Tables. Dit resulteert in flexibiliteit voor operators om ervoor te zorgen dat de implementaties goed draaien.

Java 11

Officiële ondersteuning voor Java 11 ontbreekt nog in de nieuwste versie van Cassandra, maar deze ondersteuning wordt wel verwacht in de volgende versie. Wel beschikt Cassandra 4.0 al over de Java 11-functie genaamd Z Garbage Collector (ZGZ). De functie heeft als doel om de GC-pauzetijden terug te brengen tot maximaal enkele milliseconden. Garbage collection (GC) is het proces waarbij Java onnodige data uit het geheugen verwijdert. Deze functie zit op het moment nog in de experimentele fase en moet eerst uitvoerig getest worden.

De volledige versie van Cassandra 4.0 wordt naar verwachting tegen het einde van het jaar uitgebracht.