2min

Sumo Logic gaat compleet inzicht leveren in AWS-omgevingen. Sumo Logic AWS Observability behoort tot een breder pakket updates van de Sumo Logic Observability suite.

Sumo Logic biedt diensten voor het analyseren van telemetriedata van fysieke infrastructuur, applicaties, event logs van alle omgevingen tot aan de containeromgevingen van Kubernetes en Docker aan toe. Door het toevoegen van analytics aan de verkregen gestructureerde en ongestructureerde data van deze infrastructuur en andere omgevingen, is de leverancier onder meer in staat problemen te voorspellen die mogelijk tot het falen van applicaties leiden. Ook is de technologie in staat andere afwijkingen op te sporen.

Kern van de oplossingen van Sumo Logic is de Sumo Logic Observability suite. Hiermee kunnen ontwikkelaars hun software tijdens het bouwproces en de uitrolfase in de gaten houden. Ook kunnen zij hiermee de ruwe observability data ‘bevriezen’ als die gevoelige informatie bevat.

Continuous Intelligence Platform

De oplossingen van Sumo Logic zijn gebouwd op basis van diens Continuous Intelligence Platform. Dit is een systeem voor analytics dat anonieme informatie verzamelt. Op basis van deze verzamelde informatie ontwikkelt het platform basisregels voor de prestaties waaraan de systemen van gebruikers moeten voldoen. Op deze manier kunnen gebruikers hun systemen vergelijken met die van anderen om hun omgevingen verder te verbeteren.

Sumo Logic AWS Observability solution

Aan Sumo Logic Observability suite is dus nu de mogelijkheid toegevoegd om ook hele public cloud-omgevingen te checken, om te beginnen dus met die van AWS. Sumo Logic kiest ervoor om met AWS te starten, aangezien deze public cloud-omgeving wereldwijd de meeste tractie heeft van bedrijven. Updates voor Azure en Google Cloud Platform worden in een later stadium verwacht.

Concreet gebruikt Sumo Logic AWS Observability solution AWS CloudFormation-infrastructuurbeheer om alle AWS-accounts en -diensten van de gebruiker te vinden. Vervolgens wordt hiervan alle data verzameld en zichtbaar gemaakt in een enkele dashboard-omgeving. Hiermee is het mogelijk een overzicht te krijgen van alle accounts die zich in alle AWS wereldwijde cloudregio’s bevinden.

De oplossing verzamelt en analyseert telemetriegegevens van belangrijke AWS-diensten als Application Load Balancer, Amazon EC2, Amazon Relational Database (RDS), AWS Lambda, Amazon DynamoDB, en de Amazon API Gateway. De verzamelde gegevens worden onder meer gecheckt op afwijkende gebeurtenissen en maken ‘root cause’-analyse mogelijk.

Met behulp van machine learning kunnen gebruikers hun AS-gebruiksprestaties vergelijken met die van anderen en op die manier ook problemen oplossen.

Overige updates

Naast de nu uitgebrachte functionaliteit voor AWS, heeft Sumo Logic voor zijn Sumo Logic Observability suite ook nog een aantal andere updates voor DevOps uitgebracht. Zo zijn door de DevOps Research and Assessment (DORA)-organisatie ontwikkelde KPI’s aan de suite toegevoegd en in een performance dashboard ingebouwd. Ook ondersteunt de tool nu GitHub, Jenkins en PagerDuty en biedt op deze manier ook inzicht in deze omgevingen.

Verder is het mogelijk om met de Sumo Logic Observability Suite microservices en transacties te volgen in verschillende cloudgebaseerde gedistribueerde applicatie-omgevingen.