2min

Tags in dit artikel

,

Google heeft Analytics vernieuwd. Versie 4 van de analysesoftware gebruikt kunstmatige intelligentie om in één oogopslag te laten zien welke trends afwijken van het normaal. Verder is de integratie met Google Ads verbeterd.

Naast het uitlichten van opvallende trends kan de software nu ook een inschatting maken van hoe websitebezoekers zich in te toekomst gedragen. Google noemt hierbij een voorbeeld van een kansberekening of klanten een abonnement al dan niet verlengen.

Op basis van deze informatie is de websitebeheerder in staat om zijn marketingbudget beter af te stemmen op klanten die meer opleveren. Ook kan de software een beeld vormen waarom die klanten lucratiever zijn. Daar kan de beheerder vervolgens op inspelen.

Betere integratie van Google Ads

Google vult het uitgebreidere beeld van de gebruikersgroepen aan met een verbeterde integratie van Google Ads. Hierdoor kunnen deze gebruikersgroepen directer worden aangesproken met relevante marketing.

YouTube krijgt ook extra aandacht in de nieuwste versie van Analytics. De software toont in één oogopslag de conversies op zowel de website als de app naast die op kanalen als Google en e-mail. Dit biedt een uitgebreider beeld van de resultaten van de marketing.

Toekomstbestendigheid

Veel landen maken de wetgeving rond privacy en het gebruik van cookies steeds strikter. Daarom verbetert Google ook de modellen die het gebruikt om de hiaten die hierdoor ontstaan aan te vullen. Ook hiervoor zet het bedrijf kunstmatige intelligentie in.

Google Analytics 4 is vanaf nu de standaard als Analytics aan een nieuwe website wordt toegevoegd. Bestaande websites worden nog niet overgezet, omdat nog niet alle functionaliteit naar de nieuwe versie is overgebracht. De techgigant raadt bestaande beheerders aan om alvast een nieuw profiel in Analytics 4 aan te maken, naast de bestaande profielen in de oude versie.

Tip: Google’s BI-platform Looker krijgt nieuwe analytics-functionaliteit