In 2019 presteerde de ICT-sector beter dan de totale economie, gebruikte 27 procent van alle Nederlandse bedrijven big data-analyse en zette bijna de helft van bedrijven met meer dan 500 medewerkers AI-technologie in.

Dat blijkt uit het CBS-rapport ‘ICT, kennis en economie 2021’. Het rapport werpt een feitelijk licht op de thuiswerkvoorziening van Nederlandse bedrijven, adoptie van cloudtechnologie, big data, AI en meer. We delen een greep uit de meest interessante bevindingen.

Big data en artificial intelligence

Big data wordt steeds vaker geanalyseerd. In 2019 gebruikte 27 procent van alle bedrijven big data-analyse. Een stijging van 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, toen het aantal 22 procent bedroeg.

Ook rapporteerde het CBS voor het eerst over het gebruik van AI-technologie, wat in 2019 bij 12 procent van de bedrijven leefde. Voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers lag het aantal veel hoger: bijna de helft (45 procent) gebruikte een vorm van de technologie. Toepassingen van spraakherkenning, machine learning, patroon- en gezichtsherkenning worden vaak genoemd.

AI-statistieken ontbraken in vorige rapportages, waardoor de groei van AI-adoptie nog niet cijfermatig is uit te drukken. Een explosieve stijging is daarentegen aannemelijk – en groei belooft in de komende jaren aan te houden.

Thuiswerken

Het aantal organisaties dat afstandswerk faciliteert is opvallend genoeg gedaald. In 2020 bood 77 procent van bedrijven met 10 of meer medewerkers de mogelijkheid om op afstand te verbinden met de ICT-systemen van het bedrijf. In 2018 – vóór de coronacrisis – lag dit aantal op 79 procent.

Een verrassend gegeven, want gedurende COVID-19 wees alles op een ontwikkeling van thuiswerktechnologie – en niet op de bovengenoemde krimp. Hoewel de cijfers toch echt uitwijzen dat meer bedrijven vóór COVID-19 thuiswerk faciliteerden dan daarna, is het daadwerkelijke gebruikmaken van de mogelijkheid absoluut gegroeid. In 2018 werkte ruim een derde van alle werkzame personen regelmatig op afstand. In 2020 werkte bijna vier op de tien van alle werkzame personen regelmatig op afstand.

Cloud in opmars

Cloudadoptie blijft stijgen. Meer dan de helft (53 procent) van Nederlandse bedrijven maakte in 2020 gebruik van betaalde clouddiensten. Een stijging ten opzichte van 2018, toen het aandeel nog 49 procent bedroeg.

Onder gebruik leefden de opslag van bestanden en de opslag van databases (hosting) het meest (respectievelijk 42 procent en 41 procent). Ook software voor boekhouding, klanteninformatiebeheer, Office en e-mail werden regelmatig benut. Cloudcapaciteit voor berekeningen, zoals benodigd voor softwareleveranciers, zag de minste vraag (17 procent).

Opvallend genoeg maakte een 83 procent van alle grootbedrijven (meer dan 250 medewerkers) gebruik van betaalde clouddiensten. Voor bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen lag het aandeel op 50 procent.