Veel werknemers zien slimme technologie als een belangrijk hulpmiddel voor het zetten van stappen in hun carrière. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek in opdracht van Oracle, onder meer in Nederland, naar hoe medewerkers hun loopbaan zien na de huidige pandemie.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de coronapandemie een grote impact had op het mentale welzijn van veel werknemers. Veel werknemers geven aan in hun loopbaan en persoonlijke leven vast te zitten. Zo heeft meer dan de helft van de Nederlandse medewerkers last van zorgen rondom werk en privéleven. Ook geeft meer dan de helft aan het meest stressvolle jaar ooit op het werk te hebben meegemaakt en iets minder dan de helft geeft aan het gevoel te hebben de controle over werk- en privéleven te hebben verloren, met alle gevolgen van dien.

Reflectie en nieuwe start

De pandemie en het gedwongen thuiswerken gaf hen vaak de mogelijkheid hierover te reflecteren en te concluderen dat zij graag weer de regie over hun toekomst in eigen handen willen nemen. Bijna alle ondervraagde Nederlandse werknemers willen in ieder geval nieuwe prioriteiten gaan stellen. Denk hierbij aan de werk-privébalans, hun geestelijke gezondheid en flexibiliteit op het werk.

Iets meer dan driekwart van de Nederlandse respondenten wil komend jaar een nieuwe carrièrestap maken. Toch geeft bijna driekwart van deze ondervraagden aan dat zij hierin nog worden belemmerd. De grootste hindernissen zijn onder meer niet weten welke loopbaanverandering voor hen zinvol is, het ontbreken van voldoende zelfvertrouwen voor een carrièremove, geen groeikansen bij werkgevers en financiële problemen.

Slimme technologie helpt bij carrièreplanning

Ondanks deze belemmeringen, zien Nederlandse werknemers ook kansen voor maken van carrièrestappen, zo blijkt uit het onderzoek van Oracle. Vooral als zij hierbij worden gesteund door het gebruik van slimme technologie.

Nederlandse werknemers zien slimme technologie als chatbots en AI als belangrijke tools voor aanbevelingen voor hun loopbaan en voor het identificeren van nieuwe vaardigheden. Ongeveer driekwart van de Nederlandse respondenten vindt dat slimme technologie hen helpt met onbevooroordeelde aanbevelingen, het snel beantwoorden van carrièrevragen of het vinden van nieuwe banen die aansluiten op hun huidige vaardigheidsprofiel.

De werknemers geven volgens het onderzoek hiermee een belangrijk signaal af naar hun werkgevers. Nederlandse werknemers vinden in overgrote meerderheid dat bedrijven beter naar de behoeften van hun werknemers moeten luisteren. Vooral als het gaat om ondersteuning met slimme technologie. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers geeft aan dat zij bij bedrijven blijven en niet opstappen als dit slimme technologie zoals AI gebruiken voor loopbaanontwikkeling.