Grootschalige op open-source gebaseerde Natural Language Processing (NLP)-modellen zijn steeds meer in trek. Opvallend is dat er nu steeds meer op open-source gebaseerde NLP-initiatieven ontstaan. Deze initiatieven stimuleren de opkomst van NLP-as-a-service en vergroten de omzet in dit marktsegment, zo schrijft techwebsite Venture Beat.

Volgens de techwebsite is NLP steeds meer in trek bij bedrijven. De budgetten voor het gebruik van op NLP gebaseerde AI-modellen is voor een groot deel met een 10 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Bijna een derde van de bedrijven die in NLP-modellen zijn geïnteresseerd, geven zelfs 33 procent meer uit.

Aanbieders van NLP-modellen profiteren hier flink van, aldus Venture Beat. Denk daarbij aan vooral NLP-modelaanbieders als Open AI, de ontwikkelaars van het bekende krachtige GPT-3-model, Cohere en A121 Labs. Zo wordt GPT-3 tegenwoordig in ruim 300 verschillende applicaties gebruikt door tienduizenden ontwikkelaars en produceert ongeveer 4.5 miljard woorden per dag. Met de komst van dit soort op open-source gebaseerde modellen is het gebruik van dit soort AI-toepassingen flink ‘gedemocratiseerd’.

Opkomst open-source NLP-ontwikkelaars

Volgens de techwebiste zorgt de komst van deze NLP-modellen ook voor een ander effect. Ontwikkelaars van NLP-modellen, onder meer vaak vanuit technische en kostenredenen, kiezen er vaak voor hun modellen niet als open-source ter beschikking te stellen en deze commercieel uit te baten.

Dit heeft echter als effect dat er steeds meer op open-source gebaseerde NLP-initiatieven ontstaan. Met deze open-source NLP-modellen kunnen andere bedrijven dan makkelijker hun eigen diensten aanbieden, zodat meer eindgebruikers hiervan kunnen profiteren.

Eén van deze initiatiefnemers voor het ontwikkelen van op open-source gebaseerde NLP-modellen is onder meer EleutherAI dat een op GPT-3 lijkend eigen NLP-model, GPT-J, heeft ontwikkeld. Ook biedt deze open-source aanbieder een dataset, The Pile, voor het trainen van grote taalmodellen voor het schrijven van tekst, code en andere zaken.

NLP as-a-service aanbieders

Dit open-source model van EleutherAI wordt op zijn beurt weer gebruikt door de startup NLP Cloud voor het aanbieden van NLP-diensten ‘as-a-service’. Een andere startup die de open-source technologie van EleutherAI ‘vermarkt’ is Neuro. Deze startup biedt onder meer GTP-J op een pay-per-use basis. Een andere startup die het open-source NLP-model gebruikt is CoreWeave.

NLP Cloud

Grotere omzet van NLP-segment verwacht

Onderzoekers geven aan dat de opkomst van deze NLP-as-a-service aanbieders tot een nieuwe fase voor het gebruik van NLP gaat leiden. Zij verwachten dat deze bedrijfjes beter in staat zijn NLP aan te bieden dan de grote ontwikkelaars als OpenAI en andere bedrijven.

Deze bedrijfjes met op open-source gebaseerde NLP-modellen zorgen er volgens de experts straks voor dat meer bedrijven NLP zullen omarmen. Ook zullen zij ervoor gaan zorgen dat de omzet in dit marktsegment de komende jaren flink zullen stimuleren. Tegen 2025 zal de omzet in het NLP-segment -mede dankzij op open-source modellen gebaseerde de as-a-service-aanbieders- zijn verdriedubbeld.