2min

Zoom introduceert Zoom AI Companion, een assistent op basis van generatieve AI. Zoom IQ for Sales zal dan weer een naamsverandering ondergaan en heet voortaan Zoom Revenue Accelerator.

Vanaf de herfst introduceert Zoom nieuwe generatieve oplossingen op zijn platform. De toevoegingen komen kosteloos naar alle gebruikers die van een betaald abonnement gebruikmaken.

Eigen LLM

De generatieve AI-assistent, die de naam Zoom AI Companion draagt, baseert zich op een large language model (LLM) dat Zoom zelf ontwikkelde. Hier worden bewezen modellen als Meta Llama 2, en de modellen van OpenAI en Anthropic aan toegevoegd. Om welk model van OpenAI het precies gaat, is niet bekend.

Door een eigen LLM te introduceren zal de generatieve AI-assistent naar alle waarschijnlijkheid beter kunnen inspelen op de behoeften van Zoom-gebruikers. Het taalmodel kan in de training al kennis hebben gemaakt met de verschillende diensten van het bedrijf en op de hoogte zijn van de productnamen en functies. Daarnaast is het mogelijk dat de assistent betere antwoorden kan voorzien in de context van videovergaderingen dan een chatbot die breed wordt ingezet.

Zoom trainde de eigen LLM op basis van data van zijn gebruikers. Door onduidelijke verwoording over het gebruik van data in de training van de LLM, leek het eerder of data van alle gebruikers rechtstreeks in het trainingsmodel werd opgenomen. Door ophef verduidelijkte Zoom de situatie en verzekert het nu dat alleen de data van gebruikers die toestemming geven zal worden gebruikt voor trainingsdoeleinden.

Lees ook: AI-training boven dataprivacy: Microsoft en Zoom maken zich schuldig

Integratie in het volledige platform

De assistent zal zich nestelen in alle onderdelen van het Zoom-platform. Zo kan het gebruikers helpen tijdens meetings, tijdens het doornemen van massa’s chatberichten, bij het opstellen van een e-mail, voor het aanvullen van notities op een whiteboard of bij een telefoongesprek.

Mac os x macos x macos x macos x macos x macos .

In 2024 worden de mogelijkheden van de AI-assistent verder aangevuld. Gebruikers worden vanaf dan door de assistent gecoacht in het geven van publieke presentaties tijdens en na de meeting. Het wordt dan ook mogelijk om de assistent chatberichten te laten aanvullen en de chatbot zal afzonderlijk toegankelijk worden voor het stellen van vragen, zoals bij ChatGPT.

De eerste mogelijkheden van de AI-assistent zijn vanaf vandaag beschikbaar voor gebruikers die via een betalend abonnement werken. In de loop van volgend jaar worden de mogelijkheden steeds verder uitgebreid.