2min Analytics

AI Act ontvangt alle benodigde goedkeuringen van Europa

AI Act ontvangt alle benodigde goedkeuringen van Europa

Europa mag de AI Act officieel omzetten naar wetgeving. De wetgeving kijkt strenger toe op AI-systemen met een hoog risico voor de gebruiker. Voor deze systemen moet de producent onder andere gaan voldoen aan transparantievereisten.

De Europese Raad heeft goedkeuring gegeven aan de AI Act. De Raad was de laatste partij waarlangs het wetsvoorstel nog diende te passeren. Daarom is het nu mogelijk de AI Act officieel om te zetten naar wetgeving.

Risicobenadering

Voor de AI Act worden alle AI-systemen die beschikbaar zijn in Europa ingedeeld in een risicocategorie. Aan een hoger risico zitten strengere regels verbonden. Dat moet op zijn beurt inwoners van de EU beschermen tegen risicovolle systemen. Voor systemen die uitsluitend ingezet worden voor defensie- en onderzoeksdoeleinden geldt de wetgeving niet.

Voor systemen met een hoog risico gelden transparantievereisten en bijkomende veiligheidsprocedures. Het transparantiebeleid verplicht de ontwikkelaars technische documentatie op te stellen, de Europese wetgeving omtrent auteursrechten na te leven en een samenvatting te schrijven over de trainingsdata.

Geldboetes

Overtredingen worden bestraft met geldboetes. Het te betalen bedrag wordt bepaald op basis van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf of bedraagt een vast bedrag, afhankelijk van welk bedrag hoger ligt. Start-ups worden milder beboet.

Tip: AI Act: Europa is blind voor innovatie-problemen van de wet