2min

Tags in dit artikel

, , ,

Rijksoverheid.nl plaatst tracking cookies van NedStat, maar weigert de bezoeker om expliciete toestemming te vragen omdat "de site niet commercieel is". Deze interpretatie klopt echter niet. Dit laat Webwereld weten.

Er voldoen nog maar weinig (overheids)websites aan de nieuwe cookiewet, maar veel organisaties laten weten dat zij er mee bezig zijn of dat de huidige oplossing nog niet voldoende is. Rijksoverheid.nl weigert echter een cookiemelding en stelt dat dat niet hoeft omdat de cookies "niet voor commerciële doeleinden" worden gebruikt. Juristen en de OPTA denken hier echter anders over.

De site van de overheid plaatst cookies van NedStat dat sinds 2010 eigendom is van het Amerikaanse comScore. Hoewel Rijksoverheid.nl wel een uitgebreide uitleg biedt over welke cookies worden geplaatst en welk doel deze cookies hebben, ontbreekt een melding bij het eerste bezoek.

"Rijksoverheid.nl gebruikt cookies om kwantitatieve en anonieme gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en zo de website nu en in de toekomst beter te maken en niet voor commerciële doeleinden. De wetgeving geeft ruimte aan cookies die bedoeld zijn om de werking en communicatie van een website mogelijk te maken", aldus het ministerie in een verklaring tegenover een Webwereld-lezer. Dus, zo redeneert Rijksoverheid, is een expliciete melding niet nodig.

Jurist bij ICTRecht Wouter Dammers laten weten dat deze redenering echter onjuist is. "Hun lezing is onjuist: iedere site die cookies plaatst, ongeacht of deze commercieel of niet-commercieel van aard zijn, moet voldoen aan de cookiewet – dus ook Rijksoverheid.nl."

Alleen als het gaat om ‘functionele cookies’ is een melding niet nodig. Maar van een functionele cookie is alleen sprake als zonder de cookie een bepaalde dienst niet geleverd kan worden, zoals opslag van gegevens of communicatie via internet. Het gebruik van een third-partydienst om bezoekersstatistieken te analyseren valt hier echter niet onder, zo stelt Dammers.

Toezichthouder OPTA heeft eenzelfde mening over de interpretatie van de wet en laat weten: "Een cookie dat gebruikt wordt om webstatistieken bij te houden, zoals bijvoorbeeld een Google Analytics cookie, is niet noodzakelijk voor het uitvoeren van communicatie of strikt noodzakelijk voor het leveren van een door een gebruiker gevraagde dienst."

De toezichthouder wilde niet op dit specifieke geval reageren.