2min

Google heeft een flinke update doorgevoerd aan Google Translate, het is nu mogelijk om teksten vrijwel foutloos te vertalen van het Engels naar het Nederlands en vice versa. In het verleden maakte Google gebruik van een technologie waarbij stukjes van een zin werden vertaald, nu maakt het bedrijf gebruik van machine learning en worden complete zinnen vertaald. Hierdoor is de kans op een fouten een stuk kleiner geworden en is de woordvolgorde vaker juist.

Veel mensen maken met regelmaat gebruik van Google Translate en dat zal door deze update ongetwijfeld nog vaker gaan gebeuren. Google heeft echt een grote stap voorwaarts gezet door machine learning in te zetten voor zijn vertaaldienst. Het vertalen van teksten is veel beter geworden en zorgt ervoor dat teksten nu vrijwel altijd ook direct begrijpbaar worden vertaald, waar je in het verleden nog weleens moest nadenken wat er nu werd bedoeld. Ook het aantal schrijffouten is enorm afgenomen met de introductie van machine learning.

Op dit moment vertaald Google maandelijks voor meer dan een miljard mensen een tekst, dat kan met deze verbeteringen alleen maar verder zijn toegenomen. Google heeft overigens niet alleen de vertalingen naar het Nederlands verbeterd, ook andere Europese talen worden nu beter vertaald, maar wel alleen naar het Engels. De machine learning wordt op dit moment alleen nog ingezet voor vertalingen vanuit of naar het Engels, een directe vertaling van het Duits naar het Nederlands bijvoorbeeld wordt nog gedaan via de oude technologie en die vertaling is dan ook minder goed.

Google zal ongetwijfeld in de toekomst machine learning willen inzetten voor alle vertalingen, maar op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer het bedrijf zover is. Voor de vertaalbureaus die vanuit of naar het Engels vertalen is het nieuws van vandaag geen goed nieuws.