De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) kondigt overeenstemming met 36 leden aan om met een gecertificeerde standaard voor Kubernetes te komen. Hierdoor zal het voor gebruikers makkelijker worden om over te gaan op een andere versie. Tegelijkertijd moet er zekerheid zijn dat containers onder Kubernetes-management zich voorspellend gedragen.

In de overeenkomst is opgenomen dat er gebruikgemaakt wordt van een basisset application programming interface (API) die onderliggend is voor iedere versie Kubernetes van een lid. Er is daarbij een subset bestaande Kubernetes project API’s die door de leden ondersteund wordt. Dit houdt in dat een nieuwe container, ongeacht wie de Kubernetes-versie maakt, zich op een consistente manier zal gedragen.

Deelnemers

Het gaat dus om een flinke groep die al gecertificeerd is door CNCF. Hieronder vallen onder meer Alibaba Cloud Container Service, Cisco Container Platform, Docker Enterprise Edition, Google Kubernetes Engine, Huawei Cloud Container Engine, IBM Cloud Container Service, IBM Cloud Private, Azure ACS-Engine, Oracle Cotainer Engine, Oracle Linux, Oracle Terraform Kubernetes Installer, Red Hat OpenShift, Sap Cloud Platform – Gradener en VMware Pivotal Container Service (PKS).

Dan Kohn, executive director van CNCF, geeft aan tevreden te zijn met de deelnemers. Het enkele product zal blijven bestaan en vooruit gaan en “not fork”, zo legt Kohn uit. Bij forking gaan sommige bedrijven verder met een open-source project, waardoor er een nieuwe, mogelijk incompatibele versie van de software ontstaat. CNCF en diens leden willen dit dus voorkomen.

AWS

Opvallende afwezige is Amazon Web Services (AWS). TechCrunch weet dat dit komt door het feit dat AWS nog zijn eigen versie van Kubernetes moet maken. Het bedrijf ondersteunt overigens al wel Kubernetes-clusters draaiend op AWS.  De cloud provider voegde zich in augustus nog bij CNCF, waardoor er wel degelijk vermoedens zijn. Het gerucht gaat dat AWS overweegt een eigen dienst voor Kubernetes container management te lanceren. Als dat daadwerkelijk zo zou zijn dan kan de gecertificeerde standaard helpen.