min

Tags in dit artikel

, ,

Software AG heeft op CeBIT 2003 de resultaten van een mondiale XML studie aangekondigd – XML is in veel gebieden succesvol doorgedrongen en wordt nu beschouwd als één van de voornaamste technologieën in moderne en toekomstgerichte IT strategieën. Dr. Bergmann Dr. Rohde & adviesbureau GmbH, gespecialiseerd in de IT- en telecomindustrie, hebben in het vierde kwartaal van 2002 461 bedrijven in de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk onderzocht. De onderzochte bedrijven kunnen als volgt worden geclassificeerd: éénderde van de bedrijven omvat klanten van Software AG die al XML technologie gebruiken, de overige tweederde is een selectie van willekeurig gekozen marktleiders in de VS en Europa. Er is met name geïnterviewd in de bedrijfstakken administratie, finance, media en productie.

40 procent van de geïnterviewden heeft Software AG’s oplossingen al actief geïmplementeerd. 56 procent van alle ondernemingen die nauw betrokken zijn geweest bij XML is hun volgende XML project al aan het voorbereiden. Daarnaast blijkt dat een sterk groeiend deel van de toekomstige projecten voor 2004/ 2005 op XML gebaseerd zal zijn.

De studie heeft ook aangetoond dat in 94 procent van de gevallen, de IT decision-makers de stuwende kracht zijn achter de implementatie van op XML gebaseerde projecten. Daarbij gaf bijna vijftig procent van de ondervraagden aan dat ook het management nauw betrokken was bij het beslissingsproces. 62 procent van de ondernemingen die nog geen klant zijn van Software AG gaf aan dat zij de mogelijkheden van XML technologie nog niet serieus overwogen hebben.