1 min

Tags in dit artikel

,

Volgens de Leidse onderzoeker Alexander Tsoutsanis is de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage in strijd met de wet. Dat schrijft hij in zijn recent verschenen boek over domeinnaamgeschillen en betoogt dit op de vandaag gehouden ‘Domeinnaamdag 2003’ van de Universiteit Leiden. Op dit symposium worden juridische ontwikkelingen met betrekking tot domeinnamen en internet besproken.

Nederland beschikt sinds 29 januari 2003 over een arbitrageregeling voor .nl-domeinnamen. Daarmee kunnen conflicten over inbreukmakende .nl-domeinnamen via arbitrage worden opgelost. Rechthebbenden kunnen dus zelf beslissen of ze naar de rechter stappen of gebruik willen maken van alternatieve geschillenbeslechting onder .nl-domeinnaamarbitrage. Deze regeling is volgens Tsoutsanis in strijd met hogere regelgeving uit de Benelux en Europa. In zijn onderzoek wijst hij erop dat zowel de Benelux Merkenwet en de Gemeenschapsmerkenverordening alleen de overheidsrechter bevoegd verklaren om te oordelen over merkinbreuk en dus niet de arbiter.

Volgens de Leidse onderzoeker heeft dit ernstige consequenties omdat iedere uitspraak onder .nl-domeinnaamarbitrage daardoor in strijd is met de wet. De overheidsrechter is daarom wettelijk verplicht tenuitvoerlegging van de uitspraak te weigeren, waardoor overdracht van een (bijv. gekaapte) domeinnaam en het opleggen van een proceskostenveroordeling en een dwangsom niet mogelijk is. Tsoutsanis meent dat deze kwestie uiteindelijk zal moet worden opgelost door het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Dat kan echter nog jaren duren.