min

Tags in dit artikel

, , ,

De overheid – ministeries, provincies, gemeenten, onderwijs, zorg, diensten – moet zijn ICT-gebruik een versnelling hoger zetten. De overheid is de grootste afnemer van ICT in ons land en kan zo de economie stimuleren door nieuwere ICT-oplossingen in gebruik te nemen, wat ook meer efficiency en bezuinigingen oplevert. Dat zegt Wim Bens, directeur van ICT-marktplaats Media Plaza, in de juist verschenen nieuwsbrief van het kenniscentrum. Bens sluit daarmee aan bij de oproep van een tiental captains of industry uit de ICT-branche op een congres in de RAI. Zij noemen een betere toepassing van ICT een belangrijke herstelfactor voor de economie.

Bens vindt hun oproep zeer terecht, en niet alleen omdat de ICT-sector meer opdrachten wil, maar hij zet er wel enkele kanttekeningen bij. "Gebruik en invoering van ICT bij ministeries en hun diensten verlopen zeer wisselend. Helaas wordt nog te vaak het wiel opnieuw uitgevonden zonder gebruik te maken van de ervaringen van anderen binnen en buiten de overheid. Het is aan te bevelen om zo snel mogelijk best practices en ervaringen als model te gebruiken voor anderen. Die zijn er genoeg," aldus Bens. Bij provincies en gemeenten lopen de resultaten zo mogelijk nog meer uiteen, benadrukt Bens, maar ook hier is meer niet altijd beter. Daarom is het zaak een succesmodel te vinden en dat te volgen. Dat zorgt ervoor dat andere provincies, gemeenten en overheidsdiensten evenmin opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

Bens hoopt dat het zojuist gelanceerde eGEM-project voor ICT-gebruik bij gemeenten zich hier ook op gaat richten. Bens: ‘Een nieuwe regering heeft de kans om flink in te grijpen in lopende processen en ICT juist tot speerpunt te verheffen om de uitdagingen waar we in Nederland voor staan te realiseren. Laten we hopen dat dat ook gebeurt.’