min

Tags in dit artikel

, , ,

De website www.pesten.net verwacht maandag de vijf miljoenste bezoeker. De vader van een jongen die van school werd gepest, richtte de site vijf jaar geleden op. Vanaf het begin was de website een groot succes. Mensen kunnen er onder meer terecht voor informatie over pesten, om vragen te stellen of advies te krijgen over wat je er tegen kunt doen. Volgens B. van der Meer, psycholoog en voorzitter van de stichting Europees Expertisecentrum voor Veiligheid, is pesten nog altijd een onderschat probleem. Hij houdt zich al jaren bezig met het onderwerp en levert naast de initiatiefnemer een belangrijke bijdrage aan de site. De website, die in eerste instantie vooral voor kinderen werd opgericht, is voor veel slachtoffers een verademing. Maar ook ouders van wie de kinderen worden gepest of leerkrachten die iemand in hun klas hebben die de zondebok is, surfen regelmatig naar de site.

"In een chatbox vertellen kinderen aan elkaar wat ze hebben meegemaakt en wisselen ze ervaringen uit", vertelt Van der Meer. "Soms zijn er kinderen die het niet meer zien zitten en een einde aan hun leven willen maken. Dat gaat je aan het hart. Gelukkig zijn er dan andere slachtoffers die hetzelfde hebben meegemaakt die zeggen ‘dat moet je niet doen’ en die adviseren hoe ze hun probleem kunnen aanpakken."

Ouders die vinden dat de school van hun kind niet genoeg doet aan pesten, kunnen op de website een beleidsplan opvragen dat ze aan de leiding kunnen voorleggen. Als de school dit beleid overneemt, kunnen ouders volgens Van der Meer geen proces aanspannen. Hij verwacht namelijk dat in de toekomst steeds meer vaders en moeders naar de rechter stappen omdat scholen te weinig maatregelen nemen om pesten tegen te gaan.

Ongeveer 385.000 kinderen, van wie het merendeel op het basisonderwijs zit, worden wel eens gepest. Volgens de psycholoog zal het probleem altijd blijven bestaan. De afgelopen jaren is er echter wel veel meer openheid en duidelijkheid over pesten gekomen. Toch stuit het Van der Meer tegen de borst dat er nog zo weinig professionele hulp is voor slachtoffers van pesten. Daarom wil hij samen met psychotherapeute A. Heffels andere psychotherapeuten trainen. Volgens hem weten veel hulpverleners niet goed hoe ze met het probleem moeten omgaan. Voor dit project is echter nog wel subsidie nodig. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt volgens de psycholoog tot zijn ongenoegen geen geld beschikbaar. Wel heeft hij al diverse sponsors uit het bedrijfsleven bereid gevonden subsidie te geven voor een aantal initiatieven.