1 min

Tags in dit artikel

,

Het ICT-Forum wil verder als regie-orgaan met verdergaande bevoegdheden, zodat het de vrijblijvende aanbevelingen die het nu in het rapport ‘Innoveren door ICT’ doet, kan afdwingen. De strategische focus op bepaalde ICT-onderzoeksgebieden, de overheid als ‘launching customer’ en bijvoorbeeld de verschuiving van budgetten bij de universiteiten, zijn geen nieuwe items. Wel nieuw is dat het ICT-Forum in de eerste van een reeks jaarlijkse Visies, deze containerbegrippen verder invult.

Bovendien doet het forum onder leiding van Paul ‘t Hoen een oproep aan de politiek om de status van het ICT-Forum om te zetten in een Regie-orgaan ICT-onderzoek met bevoegdheden om bijvoorbeeld onderzoeksvelden te definiëren en daar geld heen te dirigeren. Het ICT-Forum is vorig jaar in het leven geroepen door de ministeries van OC&W en EZ om een visie te ontwikkelen, stelling te nemen en aanbevelingen te doen op het gebied van ICT-onderzoek. Het herbergt twintig zwaargewichten uit wetenschap en bedrijfsleven.

Focusgebieden als embedded systems en multimedia zijn al eerder gedefinieerd. Het ICT-Forum wil deze verder concretiseren door knooppunten aan te wijzen, aldus ‘t Hoen. "In dit specifieke geval bijvoorbeeld het consortium multimedia en het consortium embedded systems dat bij de TU in Eindhoven onderdak heeft gevonden. In deze consortia dingen verschillende onderzoeksinstellingen en bedrijven samen naar Bsik-gelden." Door die knooppunten nu aan te wijzen, hoopt het ICT-Forum de besluitvorming bij de verdeling van de 800 miljoen euro Bsik (voorheen Ices/Kiss)-gelden te beïnvloeden.