min

Tags in dit artikel

, , , ,

Nederlandse internetters zijn in de nachtelijke uren behoorlijk actief. Dat concludeert Telecity, leverancier van datacenter-diensten, na bestudering van de statistieken van internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange. Het internetgebruik zou volgens het onderzoek niet pieken onder werktijd, maar gemiddeld pas om negen uur ’s avonds. Hoewel na tienen het online gebruik gestaag afneemt, wordt er ook de rest van de nacht veel over het net gesurft. Tot middernacht ligt het internetgebruik volgens TeleCity zelfs hoger dan onder werktijd. Deze trend toont volgens de onderzoekers aan dat het web steeds meer het domein van de thuisgebruiker wordt.

TeleCity nam, naast de piekperiode rond negen uur ’s avonds, een tweede, veel kleinere piek in het internetgebruik waar. Het internetverkeer vertoont dagelijks rond vijf uur in de middag een plotselinge stijging. Het bedrijf wijt dit aan het feit dat veel mensen rond dat tijdstip nog snel even de laatste werkzaamheden afronden voor zij naar huis gaan, maar ook aan privégebruik van het internet op het werk. Zo checken veel mensen voordat zij hun werkplek verlaten nog even hun persoonlijke e-mail, kijken ze of er files staan of hoe hun aandelen het doen.

De grootste dip in het internetgebruik treedt volgens Telecity op bij het aanbreken van de dag, om zes uur ’s morgens. Naast deze dip blijkt het internetgebruik dagelijks rond etenstijd, omstreeks zes uur, nog een tweede, lichtere daling te vertonen.