min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Duizenden scholen moeten nog kiezen, Stichting Ict op School roept op tot keuze internetprovider.

Voor scholen is het 5 voor 12. Binnen een paar dagen moeten zij aangeven of ze gebruik maken van de overgangsregeling die de huidige internetprovider voor het onderwijs nl-tree heeft getroffen na overleg met het ministerie van OCW. Tot 31 december a.s. kan worden ingetekend op actiepakketten van deze provider of kan het huidige contract worden opgezegd. Tot nu toe hebben meer dan zeven duizend scholen nog niét aangegeven van één van de opties gebruik te willen maken. Volgens Stichting Ict op School is het nu de hoogste tijd om te kiezen!

Ict op School raadt scholen aan op korte termijn – in ieder geval voor 19 december a.s. – een keuze te maken uit het huidige aanbod. Er valt namelijk nog veel te kiezen want er zijn meer Internet Service Providers (ISPs) dan KPN en nl.tree.

Onduidelijkheid
Ict op School krijgt signalen dat onduidelijkheid over het aanbod van KPN bijdraagt aan de afwachtende houding van scholen. Daarom heeft Ict op School KPN gevraagd het aanbod dat zij de rechter heeft voorgelegd, publiek te maken. Scholen kunnen op grond daarvan beslissen of zij het risico willen nemen de uitspraak van de rechter af te wachten. Ze kunnen zich dan opgeven voor de overgangsregeling.