2min Security

Cryptshare lanceert initiatief om scholen veilig te laten communiceren

Cryptshare lanceert initiatief om scholen veilig te laten communiceren

Cryptshare begint een initiatief dat het mogelijk maakt voor scholen om vertrouwelijke informatie veilig uit te wisselen. Samen met partnerbedrijf Unilogic lanceert Cryptshare daarvoor ‘Veilig communiceren in het onderwijs’. Dat helpt het primair en voortgezet onderwijs bij het veilig versturen van privacygevoelige e-mails en bestanden.

Ondanks dat het van groot belang is voor scholen om deze informatie veilig uit te kunnen wisselen, zijn de middelen daartoe vaak beperkt. Om die reden stelt Cryptshare de softwarelicenties kosteloos beschikbaar en zorgt Unilogic voor hosting- en implementatiediensten. Op die manier is het voor onderwijsinstellingen makkelijker om te voldoen aan de Europese privacyrichtlijn GDPR. Tegelijk zijn ze daar geen extra tijd of geld voor kwijt.

Verder digitaliseren

Scholen digitaliseren steeds verder. In het kader daarvan is het bijvoorbeeld voor ouders mogelijk om de cijfers van hun kinderen in te zien in een app. Ook vinden steeds meer toetsen plaats in digitale omgevingen en verwerken onderwijsinstellingen privacygevoelige gegevens in diezelfde omgevingen. En ouders en leraren communiceren steeds meer alleen via e-mail.

De kans op een lek is dus groot. De komst van GDPR legt in die zin ook extra druk op onderwijsinstellingen. De regels zijn strenger dan ooit, met veel nadruk op vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van de gebruikte systemen. Krappe ICT-budgetten en tegelijk een hoge werkdruk in het onderwijs maken het een grote uitdaging voor scholen om aan alle eisen te voldoen.

Veilige oplossing bieden

Lucien Barink, initiatiefnemer en algemeen manager bij Cryptshare, legt in een statement uit dat het bedrijf sinds 2011 succesvol is op de Nederlandse markt en dat het daarom ook tijd werd om iets terug te doen. “Een ouder wil veilig met de school kunnen communiceren over zijn of haar kind. Tegelijkertijd moeten scholen ook voldoen aan de GDPR-wetgeving. Juist scholen hebben te maken met beperkte tijd en de middelen om daar goed invulling aan te kunnen geven. Wat ons betreft is dit dus een prima manier om – juist in het onderwijs – iets terug te kunnen doen voor de maatschappij.”

Samen met Unilogic, een ICT-dienstverlener, maakte hij een plan om alle basis- en middelbare scholen een veilige oplossing voor e-mail en bestandsuitwisseling te bieden. Daarvan is het ‘Veilig communiceren in het onderwijs’ initiatief dat de bedrijven vandaag presenteren het resultaat.