7 procent van de scholen nog geen ISP

7 procent van de scholen nog geen ISP8.000 scholen met ruim 10.000 locaties hadden voor het nieuwe jaar iets te kiezen: een nieuwe Internetprovider nemen, gebruik maken van een overgangsregeling of doorgaan met nl.tree. 93% van de scholen heeft gekozen. En scholen waren in de positie om te kiezen dankzij middelen en informatie van het ministerie van OCW en dankzij de inspanningen van de ISP wijzer en de Stichting Ict op School en van de providers zelf. In de eerste week van januari was er dan ook geen scholier, leraar of schoolbestuurder die bij het betreden van het World Wide Web op een zwart scherm stuitte.

93% van de scholen koos voor nl.tree of beëindigde de aansluiting. 18% daarvan maakt gebruik van een overgangsregeling die een half jaar uitstel biedt voor het maken van een definitieve keuze. De overige scholen (7%) zijn nog niet in actie gekomen. De meeste van deze scholen kunnen echter nog tot het einde van de maand beschikken over hun kabelverbinding. Dat kan worden afgeleid uit voorlopige gegevens van nl.tree, het bedrijf dat tot nu toe de scholen voorzag van een breedbandverbinding.

Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur en Media) is blij dat schoolbesturen hun verantwoordelijkheid voor de inkoop en het gebruik van internet op school serieus nemen. Daarnaast blijkt de overgangsregeling in een duidelijke behoefte te voorzien.

Van der Laan investeert dit jaar in totaal zeventig miljoen euro in de verbetering van de ict-koopkracht van scholen. Scholen in moeilijk ontsluitbare of zogenaamde niet-rendabele gebieden kunnen gedurende twee jaar gebruik maken van een subsidieregeling voor een internetaansluiting, in verband met de extra kosten die dat met zich meebrengt.