min

Tags in dit artikel

, , , ,

De knop is om in Hilversum. ‘UPC is verheugd dat de voorzieningen rechter, in het Kort Geding dat de gemeente Hilversum had aangespannen tegen de voorgenomen tariefsharmonisatie van UPC, heeft bevestigd dat partijen op korte termijn in overleg zullen moeten treden.

De Rechter bepaalde: ‘In de eerste plaats is namens de Gemeente ter zitting uitdrukkelijk verklaard dat daar in middels ‘de knop is omgegaan’ in die zin dat wordt ingezien dat niet langer onverkort aan de overeenkomst uit 1996 kan worden vastgehouden. De tijd waarin werd volstaan met aansturen op het consolideren van de bestaande ‘comfortabele situatie’ lijkt dan ook voorbij’

UPC kijkt uit naar constructieve onderhandelingen en hoopt die zo spoedig mogelijk af te ronden in de drie maanden waarin de landelijke tariefsharmonisatie in de gemeente Hilversum nog zal worden opgeschort.’