min

Tags in dit artikel

, , ,

Commissievoorzitter Romano Prodi en de 10 voorgedragen Commissarissen hebben vandaag een eerste serie nieuwe websites over de Europese Unie in de talen van de nieuwe lidstaten gelanceerd. Aan het eind van de eerste informele bijeenkomst van het uitgebreide college wees de heer Prodi nadrukkelijk op het recht van iedere burger in de EU om in zijn eigen taal te worden geïnformeerd over de belangrijkste besluiten van de Unie. Hij zei: "De EU heeft de steun van haar burgers nodig en om deze steun te krijgen moet zij respect tonen voor hun culturele identiteit en hun diversiteit. EU-burgers moeten de mogelijkheid hebben van interactie met de Europese instellingen in hun eigen taal: dit is een allereerste vereiste van een democratisch Europa".

Een eerste reeks informatiepagina’s in de talen van de nieuwe lidstaten is vandaag gepubliceerd op EUROPA, de website van de Europese Unie.

Zij werden gepresenteerd tijdens een speciaal persevenement dat door de heer Prodi is georganiseerd ter gelegenheid van het eerste bezoek aan Brussel van de voorgedragen Commissarissen uit de 10 landen die op 1 mei 2004 tot de EU zullen toetreden.

De burgers in de toetredende landen hebben nu in elk van de 9 nieuwe officiële talen toegang tot basisinformatie over het doel van de EU, haar geschiedenis, werkzaamheden en instellingen. Daarnaast kunnen zij informatie vinden over de besluitvormingsprocedure in de EU en over de manier waarop zij officiële documenten kunnen raadplegen. De EU-wetgeving, die op EUROPA reeds in de huidige 11 officiële talen is te vinden, wordt op dit ogenblik vertaald en zal geleidelijk worden toegevoegd. Andere pagina’s met algemene informatie zullen in de loop van mei en juni 2004 in de nieuwe talen beschikbaar worden gesteld. Dezelfde informatie is tevens in drukvorm beschikbaar.

De website is hier te bekijken.