min

Tags in dit artikel

, , , ,

Met de opkomst van live en on-demand tv en radio diensten via Internet dreigt Nederland overspoeld te worden met internationale content, zo concludeert een nieuw onderzoek naar de achterstand van breedband content diensten in Nederland.

In het deze week gepubliceerde rapport zijn 11 probleempunten geformuleerd die de ontwikkeling van breedband content diensten afremmen. Hoge kosten van dataverkeer, gebrek aan standaarden, en een gebrek aan consumentenvertrouwen voor betalen voor dergelijke diensten zijn globale problemen.

"Er zijn ook specifieke problemen in Nederland", aldus Stef van der Ziel van Jet-Stream BV, dat het onderzoek uitvoerde. "De auteurswet in de huidige vorm is funest voor initiatieven die muziek, series of films via Internet willen verspreiden".

"Maar het grootste probleem is de versnipperde access markt. Nergens ter wereld zijn zoveel ISP’s in zo’n kleine markt als Nederland actief. Enerzijds is dat positief want de felle concurrentie zorgt voor goedkope breedband toegang, waardoor Nederland voorop loopt met 30% breedband bij de huishoudens. Het heeft echter zijn keerzijde, want de focus bij deze partijen ligt alleen op volume en marge, niet op diensten, en al helemaal niet op afstemming daarvan".

Omdat er nog geen duidelijke standaarden zijn voor distributie techniek, DRM, en betalingsverkeer, is het voor omroepen en producenten bijna ondoenlijk om met alle ISP’s afspraken te maken over doorgifte, afscherming, betaling en rapportage, met als gevolg dat content diensten niet of met mondjesmaat worden ontwikkeld. Versnippering die op dat vlak dreigt is nu nog te voorkomen.

Jet-Stream biedt met de Video Exchange (www.vdo-x.net) een centraal platform dat deze problematiek op kan lossen, maar roept de overheid op actief bij te sturen.

Van der Ziel: "De focus van de overheid moet niet liggen op de discussie over glas of koper, maar op drie punten: 1) de auteurswet is zwaar verouderd. Nederland zou binnen de EU een voortrekkersrol moeten spelen om een transparante regeling voor rechthebbenden en publishers te introduceren. 2) Het stimuleren van initiatieven om afstemming tussen content partijen en ISP’s te realiseren, zodat er in Nederland versneld een landelijke faciliteit komt voor het uitzenden, beheren en betalen van content. 3) Producenten die zich focussen op het exporteren van breedband content naar het buitenland -het nieuwe Europa bijvoorbeeld- moeten extra gestimuleerd worden".

Het rapport is hier te downloaden.