2min

Tags in dit artikel

,

Consumenten hebben weinig aan routeplanners op internet. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek naar dertien internetrouteplanners. In het tijdschrift de Digitale Consument publiceert de bond morgen de test waarbij op iedere routeplanner twaalf routes zijn bekeken. Twaalf van de dertien routeplanners leidden consumenten over een bussluis, over wegen die niet bestaan, geven niet altijd een foutloze route aan en geven ook geen alternatieve routes.

De Consumentenbond heeft de routeplanners van Michelin, ANWB, Routemaster, BP, Leaseplan, Lycos, Routenet, Wanadoo, Map24, Ilse, Tiscali, MSN en Van A naar B onderzocht. De bond heeft routes in Nederland en Europa bekeken. Door het invullen van het vertrekpunt van de route en de bestemming zou de perfecte route eruit moeten rollen. De bond is op verbazingwekkende zaken gestuit. Het nieuwe kruispunt bij Vijfsluizen dat al twee jaar in gebruik is, komt bij elf routeplanners niet voor. De routeplanners van A naar B en van MSN leiden automobilisten op een andere plek over een bussluis terwijl ze daar niet overheen kunnen. De bond wilde de weg naar Châtel weten in Frankrijk via Zwitserland. Het doel was om te verifiëren of de routeplanners aan zouden geven dat er een vignet op de autosnelweg in Zwitserland nodig is. Geen van de routeplanners geeft dat aan. Bij de routeplanner van Wanadoo zijn de beschrijvingen zeer slecht; bij een verboden afslag in het traject worden consumenten daar heen gestuurd en moeten ze later omkeren en weer terug. MSN leidt automobilisten over een deel van de A4 tussen Delft en Vlaardingen dat nog niet is aangelegd.

De Consumentenbond heeft twaalf testroutes onderzocht. In iedere testroute zat een bijzonderheid. De bond heeft expres routes uitgestippeld met wegen die nog niet zijn aangelegd, met bussluizen, met net geopende snelwegen en doodlopende straten. Ook heeft de bond gekeken naar prints en de duidelijkheid van de kaartjes.

De conclusie van het onderzoek is dat de routeplanner van Michelin de beste is, al is ook die niet helemaal foutloos. Zo geeft deze routeplanner ook niet aan dat het vignet in Zwitserland nodig is. De routeplanners van Wanadoo, MSN en Van A naar B zijn eigenlijk onbruikbaar. De Consumentenbond vindt dat consumenten zich niet blind moeten staren op een routeplanner; een goede wegenkaart erbij houden is aan te bevelen.