min

Tags in dit artikel

,

Kostenbesparing is een van de belangrijkste redenen om de overstap te maken naar internet telefonie. Een meerderheid van de Nederlanders (71%) vindt de huidige kosten van vaste telefonie veel te hoog. Bellen via internet, waarbij voor een vast bedrag per maand onbeperkt kan worden gebeld, wordt als de ideale uitkomst gezien. Op dit moment maakt pas een kleine groep, voornamelijk jongeren, gebruik van internet telefonie (VoIP). Maar een aanzienlijke groep Nederlandse consumenten is serieus geïnteresseerd en overweegt binnen twee jaar over te stappen naar internet telefonie. Dit blijkt uit onderzoek dat InterNLnet deze maand door Trendbox heeft laten houden.

Consumenten nemen de nieuwe technologie serieus en denken niet dat internet telefonie slechts een tijdelijk karakter heeft. De helft van de ondervraagden is van mening dat vaste telefonie de komende jaren zal verdwijnen. Hierdoor staan zij open voor nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwe aanbieders van vaste telefonie. Daarnaast vinden consumenten het gebruikersgemak om internet en telefonie van één aanbieder af te nemen een reden om te veranderen. Wel vinden zij het belangrijk om het huidige telefoonnummer te behouden.

De ondervraagden die aangeven nog niet van plan te zijn om over te stappen geven met name als reden op dat men vertrouwd is met de kwaliteit van de huidige vaste telefonie en dat men geen zin heeft in administratieve rompslomp.

Hoe de techniek van VoIP in de praktijk werkt is nog niet geheel duidelijk bij de internetgebruikers. De helft van de ondervraagden denkt dat andere apparatuur aangeschaft dient te worden, maar dit hoeft niet. Eenderde denkt zelfs dat de computer de hele dag aan moet staan, ook dit is niet nodig.