1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Er zijn een heleboel wetten en juridische regels waar bloggers mee te maken krijgen. Echter zijn velen daarvan niet op de hoogte.

Sinds kort biedt de website lus mentis daar de uitkomst voor. Op deze site worden juridische vragen in verband met bloggen behandeld.

De juridische regels hebben meestal te maken met auteursrecht, aansprakelijkheid, smaad en belediging. Lusmentis behandelt deze vragen en geeft antwoorden op de vragen of bloggers verantwoordelijk zijn voor reacties op hun weblog, mag een blogger citeren, en dat soort vragen.

Daarnaast bevat de website ruim 250 artikelen over recht en technologie, die aandacht besteden aan onderwerpen als grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, nieuws en journalistiek en het gebruik van materiaal (afbeeldingen) van anderen.