1 min

Tags in dit artikel

,

Uit een onderzoek van Sophos is gebleken dat één op de vijf computergebruikers, dagelijks phishing e-mails krijgt.

Uit een webpoll van Sophos, waarop meer 600 mensen hebben gereageerd, blijkt dat 58 procent dagelijks minimaal één phishing e-mail in zijn of haar inbox krijgt. Ook is er uitgekomen dat 22 procent er zelfs meer dan vijf per dag krijgt. Naast deze webpoll blijkt ook uit recente cijfers van de Anti-Phishing Working Group (APWG), dat deze vorm van internet-criminaliteit erg toeneemt. Zo waren er in december 2004 nog maar 8.829 unieke phishing reports, echter lag dit aantal in december 2005 op 15.244 unieke reports.

De Nederlandse internetgebruikers worden nog redelijk ontzien. Het bekendste voorval in Nederland is de phishing-aanval op Postbank klanten. Toen werden rekeninghouders per e-mail opgeroepen om hun rekeninggegevens op een website in te vullen.

Volgens een woordvoerder van Sophos is phishing zo succesvol, omdat er nog steeds genoeg mensen intrappen. "Als je meer dan vijf phishing e-mails per dag ontvangt, zul je óf alerter zijn op de gevaren ervan, óf meer kans lopen erin te trappen. Het beste advies is dan ook voorzichtig en verstandig om te springen met ongewenste e-mails, temeer wanneer er gevraagd wordt om gevoelige informatie op te sturen."