De Amsterdamse rechtbank heeft in een door de Productschappen voor Vee en Vlees (PVE) aangespannen bodemprocedure bepaald dat Wakker Dier met het naar buiten brengen van een geheim politierapport op haar website gehandeld heeft in overeenstemming met haar maatschappelijke taak.

Het rapport van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) inventariseerde verschillende vormen van zware milieucriminaliteit waaronder die in de vee(voer)sector. Wakker Dier bemachtigde begin 2005 dit vertrouwelijke rapport en plaatste dit op haar website.

Het rapport dat nog steeds te downloaden is, spreekt over ‘vele voorbeelden van malversaties in de productie van en handel in veevoeder’ en de Algemene Inspectiedienst duidde de varkenssector aan als ‘de grootste afvalverwerker van Nederland’. Na de openbaarmaking van het rapport hield de Tweede Kamer twee spoeddebatten.

De Vee en Vleessector reageerde furieus op de inhoud van het rapport en de openbaarmaking door Wakker Dier en besloot hen voor de rechter de dagen.