SAP heeft meer bekendgemaakt over release 1808 van S/4HANA Cloud. In deze versie staan vooral nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)-features voor manufacturing- en professionele services-klanten centraal. Daarmee bouwt de ERP-gigant voort op de lijn die ingezet werd in release 1805, die met twaalf door machine learning aangedreven functionaliteiten kwam.

De nieuwe release brengt negen AI-features naar de cloudgebaseerde versie van SAP HANA in-memory database. Dit komt met name van pas vanwege het feit dat SAP HANA grote hoeveelheden operationele- en transactionele business data verwerkt in real-time. Het resulteert tevens in inzichten in de data.

Manufacturing

Voor klanten die zich bezig houden met manufacturing komen er gerichte functionaliteiten voor supplychain-beheer en automatisering bij. Zo wordt AI ingezet voor het beter beheren van voorraden, door het verbruik ervan automatisch te monitoren. SAP belooft tevens versimpelde en geautomatiseerde compliance-processen, om de kosten van het naleven van de activiteiten te verminderen.

Daarnaast vindt er versimpeling voor dochterondernemingen plaats. Intercompany-processen, een term voor activiteiten uitgevoerd tussen meerdere ondernemingen of bedrijfseenheden, worden namelijk geautomatiseerd. Het hoofdkantoor van de moedermaatschappij kan op extra inzichten rekenen, aangezien er meer transparantie ontstaat over de productieactiviteiten van dochterondernemingen die worden gerapporteerd aan het hoofdkantoor.

Volgens SAP zullen deze nieuwe automatiseringsmogelijkheden een directe en merkbare impact hebben op de activiteiten van de klant. Dit door “snelle synchronisatie” te bieden voor het beheren van voorraden en om aan de vraag te voldoen. Het bedrijf belooft dat er geen risico is op over bevoorrading. Het kan leiden tot voorraadreducties van 30 tot 45 procent, stelt SAP.

Manufacturing

Naast deze mogelijkheden komen er ook functionaliteiten bij voor professionele services-klanten. Het resulteert onder andere in een analytische feature voor het beter monitoren van human resources, om aan de vraag van verschillende projecten te voldoen. Binnen de nieuwe versie van S/4 HANA Cloud zijn project managers tevens in staat om een limiet in te stellen op tijd en kosten, zodat de uitgaven de afgesproken drempel niet overschreden worden.

Uiteindelijk wil SAP met de functionaliteiten project manager volledig inzicht bieden in resource-verzoeken voor ieder project dat ze beheren, in combinatie met de activiteiten van consultant voor meerdere projecten. Het resulteert in meer transparantie over de beschikbare resources binnen de projecten en beter beheer over productlevering, concludeert SAP.