De deal tussen Microsoft en Novell is erg slecht ontvangen bij het publiek. De vrede met Linux is nog steeds niet wat het moet zijn.

De deal die Microsoft met Novell sloot zorgt voor veel onvrede bij aanhangers van Novell, zo zeggen diverse mensen dat Novell niet weet wat ze doet en is het volgens hen slecht voor de opensource gemeenschap. De Microsoft aanhangers zijn echter wel blij, en zien het als een nieuwe kans. Veel mensen verwachten tevens een betere samenwerking tussen de twee besturingssystemen. Zo zouden er veel verbeteringen op het gebied van netwerken komen. Ook bestandssytemen zoals FAT32 en NTFS zouden beter ondersteund worden.

"We zijn blij dat de wereld duidelijk niet meer om Linux heen kan, maar we maken ons wel zorgen over deze overeenkomst, omdat de vrijheden van Linux-gebruikers en ontwikkelaars erdoor aangetast kunnen worden", aldus Peter Vollebregt, secretaris van de de Nederlandse Linux Gebruikers Groep, NLLGG. De groep is bang voor de copyrightrechten op het nu bestaande Linux. "Het is niet in ons belang als distributies tegen elkaar uitgespeeld worden en bijdragen niet meer met elkaar gedeeld kunnen worden", betoogt Vollebregt.

"Het belangrijkste punt voor Novell is dat Microsoft gaat helpen om de interoperabiliteit tussen beide systemen te verbeteren", vindt Jeroen Dekkers, systeembeheerder van Linux-systemen en ontwikkelaar. "De vraag is echter hoe goed Microsoft gaat meewerken." Hiermee doelt hij op eerdere samenwerkingsverbanden met Microsoft, waar Microsoft het jammerlijk liet afweten en niet op tijd kwam met haar hulp. "Wanneer software onder de GPL door anderen niet gedistribueerd mag worden wegens patenten, deze volgens GPL ook niet door Novell gedistribueerd mag worden", aldus Dekkers.

Veel mensen in het buitenland zijn het ook niet eens met de deal. Het zou de opensource wereld onvrede aandoen, zo zeggen de makers van Samba. De mensen die in het buitenland tegen zijn, zijn doorgaans bang voor de lange termijn. De eerdere meningen die gegeven werden, waren dan ook van Nederlanders.