min

Tags in dit artikel

, ,

Wouter Bos werd de afgelopen week het meest genoemd in de online nieuwssites. Ook was de PvdA-leider het meest besproken in discussiefora. Voor de Politieke Barometer Internetnieuws is gekeken hoe vaak de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen afgelopen week zijn genoemd in de online media. Deze media exposure wordt omgerekend naar de hoeveelheid zetels.

In recente peilingen moet de PvdA het CDA voor zich dulden. Op het internet lijken deze rollen omgedraaid. Daags voor de daadwerkelijke verkiezingen kan Wouter Bos zeggen dat hij het internet als beste weet te vinden. De PvdA-lijsttrekker wordt het meest genoemd in de online media. Bos kan omgerekend rekenen op 32 ‘online’ zetels, terwijl zijn opponent Jan Peter Balkenende twee zetels minder bezit.

Mark Rutte is de opvallendste stijger in de lijst. De VVD-lijsttrekker stijgt maar liefst acht zetels ten opzichte van week 45. In deze stijging zijn twee ontwikkelen erg belangrijk geweest: de plannen van de VVD om het fileprobleem op te lossen en de uitspraak van Verdonk dat ze graag vice-premier wilde worden. Deze twee ontwikkelingen brachten Rutte en de VVD veel aandacht in de online media.

In de meest recente peiling zien we ook dat de rechtse partijen van Geert Wilders en Marco Pastors een aantal zetels stijgen. De partijen komen uit op respectievelijk 14 en 11 zetels.

Politieke barometer Lijsttrekkers genoemd in online media

 • 1. PvdA 32 (-5)
 • 2. CDA 30 (-10)
 • 3. VVD 26 (+8)
 • 4. SP 16 (+6)
 • 5. Partij voor de Vrijheid 14 (+3)
 • 6. GroenLinks 12 (+0)
 • 8. EénNL 11 (+5)
 • 9. ChristenUnie 4 (-1)
 • 10. D’66 2 (-4)
 • 11. SGP 1 (-2)
 • 12. De Partij voor de Dieren 1 (+0)
 • 13. De Partij voor Nederland 1 (+0 )

(Percentages lijsttrekkers in nieuwsvermeldingen uit week 46 omgerekend naar aantal zetels, resultaat meting week 45)

Naast de lijsttrekkervermeldingen in nieuwsberichten is bijgehouden hoe vaak de lijsttrekkers werden genoemd in nieuwsgroepen en discussieforums. Ook hierin komt Wouter Bos als het meest genoemde naar voren. De PvdA-lijsttrekker is in 30,8% van de politieke discussies het onderwerp van gesprek.

CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende wordt in 18,7% van de discussies genoemd.

De SP van Jan Marijnissen staat derde met 17,6%.

 • 1. PvdA 30,8% (-10,1)
 • 2. CDA 18,7% (+2,2)
 • 3. SP 17,6% (+4,9)
 • 4. VVD 11,7% (+4,8)
 • 5. Partij voor de Vrijheid 7,0% (-5,5)
 • 6. EénNL 5,2% (+4,7)
 • 7. Groenlinks 3,4% (-0,8)
 • 8. ChristenUnie 2,4% (+0,4)
 • 9. D’66 1,4% (+0,0)
 • 10. Partij voor de Dieren 0,7% (+0,3)
 • 11. Lijst Vijf Fortuyn 0,4% (+0,4)
 • 12. SGP 0,4% (-0,1)
 • 13. Partij voor Nederland 0,3% (-0,2)

Terugkijkend op de resultaten uit de laatste vier weken kan er geconcludeerd worden dat Wouter Bos inderdaad de online media het beste weet te vinden. De PvdA-lijsttrekker werd in week 44 en 46 het meest genoemd. Jan Peter Balkenende was in week 43 en 45 de meest genoemde lijsttrekker, echter blijkt Wouter Bos vaker het onderwerp van discussie. De laatste drie weken was Bos de meest bediscussieerde partijleider. In week 43 was dat nog Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid.

De resultaten
zijn tot stand gekomen uit knipsels van komend uit duizenden nieuwssites, weblogs en discussiefora.