2min

Tags in dit artikel

, , ,

Onderzoek van Citrix toont aan dat Nederlandse kantoormedewerkers in toenemende mate buiten hun kantoor werken. De werknemers die op afstand werken geven bovendien aan gelukkiger en productiever te zijn.

Van de 66,5 procent van Nederlandse kantoormedewerkers die niet iedere dag dezelfde werkplek gebruiken is meer dan de helft steeds vaker buiten een kantooromgeving gaan werken in de afgelopen twee jaar. Slechts 10,3 procent is meer op kantoor te vinden, zo meldt Citrix in een persbericht.

Verdere resultaten van het onderzoek geven aan dat meer dan de helft van de medewerkers (55,7 procent) zich door hun leidinggevende gestimuleerd voelt om buiten kantoor te werken. 84,6 procent van de werknemers meldt dat ze technisch goed ondersteund worden om buiten kantoor te werken. Wel meldt meer dan de helft van de werknemers een minder vast levensritme te hebben, maar dit is voor slechts 15 procent ook echt een probleem. Het werken buiten diensttijden wordt wel gezien als onwenselijk door een meerderheid van de ondervraagde werknemers.

Vakantie niet voor iedereen heilig

Verder geeft het onderzoek aan dat de flexibiliteit van werknemers tijdens vakanties duidelijk afneemt. Meer dan driekwart van de werknemers is volledig onbereikbaar voor klanten tijdens hun vakantie. Voor collega’s maakt wel meer dan de helft een uitzondering, maar het beantwoorden van mails wordt slechts door 9,2 procent van de respondenten regelmatig gedaan. De resultaten wijzen erop dat werkgerelateerde activiteiten tijdens vakanties niet taboe zijn, maar wel op een laag pitje worden gezet.

Een groot deel van de topmanagers (40 procent) geeft aan wel op faciliteiten als wifi te letten bij het boeken van vakanties, om zo het nodige contact met de werkvloer te kunnen onderhouden tijdens hun vakantie. Eenzelfde deel van de topmanagers vindt het normaal om werk mee te nemen op vakantie, als dit nodig mocht zijn.