De voorzieningenrechter van de rechtbank van Alkmaar heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak die Stichting Baas in Eigen Huis tegen Plazacasa (Jaap.nl) had aangespannen en tevens in de zaak die Plazacasa had aangespannen tegen Funda, de NVM en de Stichting Baas in Eigen Huis. De rechter deed in beide gevallen een uitspraak in het nadeel van Jaap.nl, maar verbood het overnemen van gegevens van Funda niet helemaal.

Stichting Baas in Eigen Huis begon vorige maand een kort geding tegen Plazacasa, de eigenaar van de website Jaap.nl. De stichting Baas in Eigen Huis wilde bij de rechter afdwingen dat Jaap.nl zou stoppen met het kopïeren van de gegevens op huizensites als Funda.nl. "Jaap.nl haalt al onze websites leeg en plaatst de inhoud op haar eigen site. Daarmee worden onze auteursrechten geschonden", liet woordvoerder Ronald Schepens van de stichting destijds weten.

In een reactie daarop liet Plazacasa weten een kort geding te starten tegen NVM, Funda.nl en de stichting Baas in Eigen Huis. Volgens het bedrijf achter Jaap.nl maakten de genoemde partijen zich schuldig aan oneerlijke mededinging en is het in het belang van alle consumenten dat alle woningen op één site te zien zijn.
In de eerste zaak bepaalde de rechter dat het klakkeloos kopiëren van advertentieteksten en foto’s in strijd is met de Auteurswet. De rechter liet dan ook weten dat Plazacasa geen websites meer mag exploiteren die foto’s en beschrijvingen van websites van in Nederland gevestigde makelaars en makelaarskantoren overneemt en publiceert.

De rechter bepaalde echter dat het overnemen van die gegevens onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan is. Ten eerste moet de makelaar of het makelaarskantoor in kwestie toestemming hebben gegeven om de gegevens over te nemen. Verder mag de beschrijving van het overgenomen object uit niet meer dan 155 tekens bestaat en naast de vraagprijs en adresgegevens een afbeelding hebben die maximaal 194 bij 145 pixels groot is. Volgens de rechter valt een beschrijving van 155 tekens en een kleine afbeelding niet onder het auteursrecht, maar wel binnen de grenzen van het citaatrecht.

In het kort geding van Plazacasa tegen NVM, Funda.nl en de stichting Baas in Eigen Huis stelde de rechter Plazacasa in het ongelijk. Plazacasa voerder als bewijsstuk een brief aan van Funda.nl, waarin de website de makelaars en kantoren attent maakt op schending van hun auteursrecht door Jaap.nl. De rechter vond deze brief echter een gepaste reactie op het feit dat Jaap.nl de gegevens klakkeloos kopieerde en een eerdere brief van Jaap.nl aan makelaars, waarin de website makelaars oproept zich nog eens te bezinnen over het medium of de media waarop die makelaars hun woning presenteren.