Er is een goede kans dat het gratis downloaden van muziek- en filmbestanden verboden wordt in Nederland. De thuiskopieregeling die het voor Nederlanders legaal maakt om muziek en films te downloaden is mogelijk in strijd met Europese wetgeving. Minister Hirsch Ballin van Justitie gaat de regeling daarom opnieuw tegen het licht houden.

Thuiskopieregeling

Momenteel geldt er in Nederland een thuiskopieregeling. Deze regeling maakt het voor Nederlanders mogelijk om van gekochte films en muziek een kopie of backup voor eigen gebruik te maken. De kopie mag echter niet doorverkocht of gedeeld worden met anderen. De wet maakt echter geen onderscheid of gebruikers een kopie maken van een legale of illegale bron. Bij de vaststelling van de thuiskopieregeling was de Tweede Kamer namelijk van mening dat er niet van de consument verwacht kan worden dat ze het verschil tussen legaal en illegaal kunnen bepalen.

Dat heeft als gevolg dat het downloaden van films en muziek momenteel legaal is in Nederland. Het delen of uploaden van films en muziek is wel illegaal, maar in de meeste applicaties is deze functionaliteit eenvoudig uit te schakelen. Het lijkt er echter op dat deze regeling in strijd is met de Europese Richtlijn auteursrecht. Daarom heeft SP-kamerlid Ada Gerkens recentelijk kamervragen gesteld aan minister Hirsch Ballin van Justitie. Ze stelde de vragen naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat Hirsch Ballin de regeling zo aanpast dat deze wel binnen de Europese Richtlijn past en er uiteindelijk niets veranderd voor consumenten.

Regeling onder vuur

Maar het lijkt erop dat de huidige thuiskopieregeling niet voldoet aan de Europese Richtlijn. Dat komt voornamelijk door het feit dat de thuiskopieregeling geen onderscheid maakt tussen legale en illegale bronnen. Lidstaten van de Europese Unie mogen een uitzondering maken op de Europese Richlijn auteursrecht, maar moeten daarvoor eerste de zogenaamde ‘Bern drie-stappen-test’ doorlopen. Deze stappentest is vrij uitgebreid, maar de stappen komen neer op het volgende:

  • Ten eerste mag het geen algemene uitzondering zijn, maar moet het een uitzondering voor specifieke gevallen zijn.
  • Ten tweede mag de uitzondering geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van werken.
  • Ten derde mogen door de uitzondering de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad.

Kijkend naar de huidige thuiskopieregeling lijkt deze niet te voldoen aan deze stappentest. De uitzondering is namelijk niet specifiek te noemen. Daarnaast hebben de belanghebbenden in de muziek- en filmindustrie al meerdere malen aangegeven geld mis te lopen door het gratis downloaden.

Onderscheid maken in legale en illegale bronnen

Het is dan ook niet voor niets dat de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers, kortweg NVPI, er bij minister Hirsch Ballin op heeft aangedrongen om de thuiskopieregeling nog eens goed onder de loep te nemen en het verschil tussen legale en illegale bronnen duidelijk te maken in de regeling. Minister Hirsch Ballin heeft nu in antwoord op de kamervragen van Ada Gerkens laten weten dat hij de thuiskopieregeling tot 1 januari 2009 heeft bevroren, de tussentijd zal benut worden om overleg te voeren over de huidige regeling. Tijdens deze overleggen zal er als eerste gekeken worden naar de legaliteit van de bron.

Als het daadwerkelijk komt tot een onderscheid in legale en illegale bronnen dan lijkt het erop dat veel downloaddiensten die gratis muziek en films aanbieden als illegale bron worden aangeduid, wat dus betekent dat het ook illegaal wordt om vanaf deze bronnen te gaan downloaden. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren weten we volgend jaar, Hirsch Ballin heeft laten weten begin 2008 de eerste resultaten van deze overleggen voor te willen leggen aan de kamer.