2min

De komende jaren gaan steeds meer bedrijven containers gebruiken voor het ontwikkelen van hun applicaties en het uitrollen in welke omgeving dan ook, volgens onderzoek van Gartner. Alleen moeten bedrijven hier wel de juiste ‘mindset’ voor weten te vinden. Ook hoeven leveranciers van container-oplossingen zich door deze ontwikkeling nog niet helemaal rijk te rekenen.

In zijn rapport constateert de marktonderzoeker dat op dit moment de hype rondom containers nog steeds erg hoog is, maar dat relatief weinig bedrijven nog zijn overgestapt. Toch gaat dit volgens hen binnenkort zeer zeker veranderen.

Tegen 2024 zou 75 procent van de bedrijven standaard software containers in hun IT-omgevingen gebruiken. Hierdoor zal dan ongeveer 15 procent van alle applicaties in een containeromgeving draaien. Op dit moment ligt dit percentage nog op 5 procent.

Daarnaast zal over vier jaar ook 75 procent van alle grote ondernemingen in volwassen markten als Noord-Amerika en Europa containers in productie-omgevingen toepassen. Op dit moment doet 35 procent van deze bedrijven dit.

Interesse in cloud-native

De populariteit van containers geeft volgens Gartner aan dat er bij bedrijven een grote interesse bestaat voor een cloud-native architectuur van de IT-omgeving. Vooral als het gaat om zaken die meer voordelen brengen dan het traditionele monolithische ontwerp van IT-omgevingen als schaalbaarheid, elasticiteit en flexibiliteit. Deze laatste begrippen worden, zo stellen de onderzoekers, vaak geassocieerd met containers.

Ontbreken juiste mindset

Wel zijn er voor de adoptie van containers door het bedrijfsleven nog enkele bottle necks. Het belangrijkste probleem hierbij is vooral de snelheid waarmee bestaande applicaties naar containers kunnen worden omgebouwd of door container-versie kunnen worden vervangen.

Garter geeft aan dat bedrijven hiervoor nog niet helemaal de juiste ‘mindset’ hebben. Zij hebben voor hun IT-omgevingen vaak andere prioriteiten dan de omschakeling naar software containers. Denk hierbij aan het oplossen van zaken als applicatie backlogs, budgetproblemen en technische zaken. Zo wordt op dit moment vaak meer aandacht besteed aan het migreren van workloads naar public cloudomgevingen.

Nog niet te veel winst

Vanzelfsprekend groeit de komende vier jaar ook de markt voor oplossingen voor het beheer van containers. In 2020 verwacht Gartner een wereldwijde omzet van 465,8 miljoen dollar in dit segment. In 2024 moet dit op 944 miljoen dollar liggen. Subsegmenten die het goed doen, zijn onder meer public cloudorkestratie en serverless container-toepassingen.

Toch moeten de leveranciers zich nog niet helemaal rijk rekenen. De omzet uit oplossingen en diensten voor software containerbeheer lopen nog steeds achter bij de uitgaven die bedrijven doen aan bijvoorbeeld IaaS-platforms. Dit segment levert over drie jaar al een omzet van 1 miljard dollar op.

Ook leveren diensten als applicatieontwikkeling, managed services en on-prem hardware nog extra omzet op die niet voor rekening van leveranciers van software containerbeheer komt, besluit Gartner.