Push mail is tegenwoordig in gebruik bij ongeveer 70 procent van de grote Nederlandse ondernemingen, maar slechts de helft van de gebruikers is tevreden over deze techniek.

Bij push mail zet de mailserver de mail direct door naar de mailclient, in dit geval een smartphone, en is daardoor direct leesbaar op de client. Er hoeft dus niet eens in de zoveel tijd nieuwe mail opgevraagd worden bij de mailserver. DME-aanbieder Excitor, sinds dit jaar zelf op de Nederlandse markt actief met een push mail oplossing heeft dit vastgesteld. Uit het onderzoek dat bij 100 grote ondernemingen in het bankwezen, transport en commerciële dienstverlening werd gehouden, bleek dat in deze branches bij ruim tweederde van de ondernemingen in meer of mindere mate gebruik wordt gemaakt van push mail. Op de vraag of de IT- en mobiliteitsmanagers op dit moment 100 procent tevreden zijn met de gekozen oplossing, antwoordden minder dan de helft van de ondervraagden positief. Niet helemaal duidelijk is overigens of de ondervraagden wel grotendeels tevreden zijn of ontevreden.

Belangrijkste reden voor ontvredenheid is dat er hoge inveseringskosten aan push mail zijn verbonden en de hoge kosten van het gebruik, met name in het buitenland. Andere redenen voor ontevredenheid zijn de compatibiliteit en veiligheid. Overigens geeft eenderde van de tevreden gebruikers aan op termijn een andere oplossing te willen gebruiken, maar momenteel nog gebonden is aan de huidige contractduur.

Overigens is het zo dat bij veel bedrijven die push mail geïmplementeerd hebben maar weinig werknemers ook daadwerkelijk gebruikmaken van de dienst. Bij 42 procent van de bedrijven die push mail gebruikt wordt de techniek maar door vijf procent van de werknemers gebruikt. De BlackBerry is met 50 procent het meestgebruikte platform voor push mail, gevolgd door Windows Mobile met 19,6 procent. De combinatie tussen beide platformen wordt in 12,5 procent van de gevallen gebruikt.

"Onze indruk is dat de markt nog zich nog in een premature fase bevindt waarbij veel ondernemingen nog bezig zijn met het testen van push mail en/of het ontwikkelen van een mobiliteitsstrategie", aldus Peter Kellenaers, managing director van Excitor in de Benelux.