Bedrijven die op SaaS gebaseerde tooling gebruiken, innoveren sneller en lanceren sneller nieuwe applicaties. Ook vertrouwen zij graag op hun specialistische medewerkers bij de keuze van deze cloudgebaseerde tools. Dit stelt identiteitsspecialist Auth0 in een recent onderzoek.

Volgens het wereldwijde onderzoek zijn op SaaS gebaseerde tools erg belangrijk voor bedrijven. Met deze tools, die als een soort ‘bouwstenen’ dienen, kunnen ontwikkelaars veel sneller en slimmer hun voor de business geschikte applicaties bouwen.

Snellere time-to-market

Bedrijven kunnen door het gebruik van SaaS-oplossingen sneller innoveren en hun applicaties met bijbehorende functionaliteit op de markt brengen. Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de respondenten aangeeft dat zij door het gebruik van SaaS tooling maandelijks of zelfs meerdere keren per maand applicatie-updates uitbrengen. De meeste respondenten die langzamer updates van applicaties uitbrengen, geven aan geen SaaS-tools te gebruiken.

De belangrijkste redenen waarom bedrijven op SaaS gebaseerde tooling inzetten, zijn volgens het onderzoek tijdsbesparing en flexibiliteit. Andere redenen zijn bepaalde functionaliteit en de inzet van technische expertise.

Ontwikkelaars graag betrokken bij aanschaf

De onderzoekers van Auth0 keken ook naar wie precies de SaaS-tools binnen bedrijven selecteren. Vooral ontwikkelaars binnen bedrijven vinden dat zij hier iets over te zeggen moeten hebben. Wanneer bedrijven feedback van deze specifieke groep medewerkers meenemen in hun aankoopbeleid leidt dit tot meer werktevredenheid en ook productiviteit.

Veel investeringen komend jaar

In het onderzoek komt ook naar voren dat er nog steeds enorme marktkansen voor de integratie van SaaS-tools onbenut blijven. Gelukkig luisteren bedrijven zeker naar hun ontwikkelaars en gaan komend jaar de investeringen in deze tooling verhogen. Vooral gaat het hierbij om onderdelen voor applicaties die zij zelf moeilijk kunnen bouwen. Denk daarbij onder andere aan oplossingen voor het verwerken van betalingsgegevens, authenticatie en databeheer en -opslag, zo besluit Auth0 het onderzoek.

Tip: Auth0 helpt ontwikkelaars identiteit in applicaties te bouwen