2min

Uit onderzoek van Kobiton blijkt dat het uitbrengen van nieuwe releases van mobiele apps de meeste ontwikkelaars gemiddeld minimaal 91.000 euro (100.000 dollar) kost. Het gebruik van op AI gebaseerde testprocessen kan deze kosten flink omlaag brengen.

Kobiton is gespecialiseerd in het testen van mobiele applicaties. Uit het onderzoek van dat bedrijf geeft 75 procent van de mobiele app-ontwikkelaars aan dat het uitbrengen van (jaarlijkse) nieuwe releases van mobiele apps hen gemiddeld minimaal 100.000 dollar per jaar kost. Iets meer dan 10 procent geeft zelfs aan dat dit hen tussen de 1 miljoen en 10 miljoen dollar per jaar kost.

Oorzaken vertragingen

De voornaamste oorzaak van deze hoge kosten zitten volgens de onderzoekers in de vertragingen die de updateprocessen van mobiele apps vaak oplopen. Deze vertraging komt door de beperkte budgetten in de ontwikkel- en R&D-afdelingen, inefficiënte processen in de ontwikkelafdelingen en ook het gebrek aan geschikte medewerkers.

Deze vertragingen voor de mobiele updates hebben volgens de respondenten daarnaast een negatieve impact op de klantbeleving, zorgt het ook voor gemiste inkomsten en daarnaast voor meer wisselingen in de wacht van ontwikkelaars.

75% van de ondervraagde bedrijven zegt bereid te zijn te betalen voor de levering van apps.

Gebruik van (generatieve) AI-tooling

De meeste respondenten proberen deze problemen nu tegen te gaan door de inzet van (generatieve) AI-tools voor hun update-cycli. Men doet dit vooral voor het updaten van scripts of code, maar iets meer dan de helft gebruikt deze tools ook voor het analyseren van testresultaten. Iets minder dan de helft gebruikt (generatieve) AI-tooling voor het genereren van scripts.

De meest interessante voordelen voor AI-automatisering van ontwikkel- en testprocessen zijn volgens de respondenten in de eerste plaats die voor het kunnen voorspellen van mogelijke fouten. Daarna volgen AI-tools voor het genereren van testcases en testdata. Verder scoren ook AI-tools als natural language processing-tools voor beter documenteren van testcases hoog.

Andere use cases die nog worden genoemd, zij die voor beeldherkenning voor het testen van user interfaces en zogenoemde ‘zelfhelende’-strategieën.

Ontwikkelingen in het vooruitzicht

De helft van de ondervraagde ontwikkelaars gelooft dat het met behulp van AI automatiseren van applicatietesten uiteindelijk handmatige testprocessen gaat vervangen. Ook ziet ongeveer een derde dit soort tooling als zeer interessant voor het verbeteren van hun onwikkelingsproductiviteit.

Sommige respondenten geven wel aan dat zij bang zijn dat het gebruik van (generatieve) AI de kwaliteit van de ontwikkelde software en applicaties kan schaden. Ook geeft nog eens 20 procent aan dat AI-tools een negatieve impact kunnen hebben op werk- en carrièremogelijkheden voor softwareontwikkelaars en -testers.

Lees ook: Amazon kondigt generatieve AI-tools aan die we al lang kennen