Steeds meer politieagenten zijn in hun privétijd aan het Hyven. De meeste agenten zijn afkomstig uit de randstad en verder blijkt dat de agenten de meest gekke dingen op hun hyve publiceren. Volgens de korpsleiding draagt dat echter niet bij aan het kweken van respect voor de politie.

Zo heeft een agent uit de regio Rijnmond een heel bijzondere hobby volgens Hyves, namelijk ‘Porno maken en bekijken’. De agent geeft zelf aan dat het hierbij om een uit de hand gelopen grap gaat. Er zijn echter nog wel meer gevallen bekend, zoals een paar jongere vrouwelijke collega’s die in bikini op Hyves staan. Agenten publiceren ook steeds personlijkere dingen, zoals de functie die ze uitoefenen en waar ze wonen. Er zijn soms ook foto’s van vrienden en familie te vinden op de Hyve.

De politie waarschuwt dat er voorzichtig omgesprongen moet worden met persoonlijke informatie, je weet echter nooit door wie het gebruikt kan worden. Het OM heeft nu richtlijnen gepubliceerd voor agenten die Hyves hebben.

"Wij vinden het gek dat het respect voor de politie zoek is", vertelt M. Herweijer van het korps Rijnmond. "Maar mijn inziens dragen we daar zelf een steentje aan bij. Persoonlijk vind ik foto’s waarop we half lam achter vier bierpullen zitten en foto’s met poserende hoer-look-a-like-types in zijn geheel niet bijdragen aan een politie waar je als burger respect voor moet hebben. Helaas zijn er wel collega’s die zich op die manier aan de buitenwereld presenteren. Ja, ook via Hyves."