1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

De Arbeidsraad van de Verenigde Staten heeft besloten dat werkgevers hun werknemers kan verbieden te mailen naar de vakbond vanuit hun werk. Door de beslissing zijn veel mensen inclusief de vakbonden kwaad.

Volgens de National Labor Relations Board mogen werkgevers het mailen naar de vakbond verbieden wanneer er al een verbod op privé-mailen ingesteld is. Deze motie heeft tijdens de stemming een meerderheid van drie tegen twee gekregen.

De vakbonden vinden een dergelijke regeling absurd. Volgens hen wordt e-mail de nieuwe bedrijfskantine en heeft e-mail de toekomst. Ze spreken van een maatregel die je terugneemt naar het verleden. De National Labor Relations Board vindt echter dat het bedrijf het e-mailsysteem bezit en er daarom regels aan mag verbinden. De uitspraak is gedaan nadat een bedrijf een klacht indiende over dergelijke mailtjes.