2min

NetApp maakt de beschikbaarheid van Spot Security bekend. Volgens de organisatie is de oplossing in staat om cloudinfrastructuur- en applicatiedata, netwerktraffic en gebruikersgedrag te analyseren en beveiligen met AI-identificatie van afwijkingen, prioritering van dreigingen en ondersteuning bij het verhelpen van dien.

Spot Security verschijnt onder de paraplu van het al langer bestaande NetApp Spot. NetApp Spot omvat een oplossing voor een zo efficiënt mogelijke provisioning van infrastructuur bij het uitrollen en beheren van VM- en Kubernetes-applicaties in Google Cloud, Azure of AWS.

De oplossing dient hoofdzakelijk voor het optimaliseren van het verbruik van cloudapplicaties. Inzicht in de benodigde infrastructuur is een bijkomstig voordeel en maakt het mogelijk om voor cloudlicenties te kiezen die daadwerkelijk kosteneffectief zijn – en niet alleen zodanig worden omschreven. In dit licht neemt NetApp Spot de rol van een neutrale waakhond aan.

We spreken niet van een oplossing voor de ontwikkeling of deployment (CI/CD) van VM- en Kubernetes-applicaties, maar een aanvulling op het CI/CD-proces, met het oog op een kosteneffectief gebruik van cloud resources.

De onderstaande diagram brengt het laatste goed in beeld: NetApp Spot levert Continuous Optimization (CO) en maakt een intrede ná Continous Deployment (CD), een proces waarin bijvoorbeeld software als AWS CodePipeline en GitLab kan voorzien.

Van Spot naar Spot Security

Terug naar het nieuws. Het inmiddels gelanceerde NetApp Spot Security gebruikt een soortgelijke technologie als de basis waarmee NetApp Spot het volledige verbruik van infrastructuur en applicaties inzichtelijk maakt. Waar NetApp Spot dergelijk inzicht inzet om het verbruik van applicaties te optimaliseren, scant NetApp Spot Security de data om afwijkingen aan te kaarten en op basis van risicofactor te rangschikken.

De oplossing verhelpt dreigingen niet automatisch, maar adviseert over de daarvoor benodigde handelingen en ondersteunt waar mogelijk. Ook neemt NetApp Spot Security een bredere dataset dan NetApp Spot in ogenschouw. Niet alleen data van applicaties en infrastructuur wordt meegenomen, maar ook netwerktraffic en gebruikersgedrag, zoals in de onderstaande diagram geïllustreerd. Een preview van de oplossingen is sinds 20 oktober op inschrijfbasis beschikbaar.