2min

Sumo Logic heeft het Observability Platform geüpdatet om het tracen van functions en applicaties in AWS Lambda beter toe te staan.

Sumo Logic maakt het nieuws bekend tijdens de conferentie AWS re:Invent 2021. De organisatie is partner van AWS Lambda, een tool van Amazon voor het uitvoeren van code zonder de benodigde infrastructuur handmatig te hoeven inregelen.

Door monitoringtools te integreren ontwikkelt Sumo Logic een enkel platform voor het overzien van de prestaties en gezondheid van functions en applicaties in diverse clouddiensten, waaronder AWS Lambda. Nu zegt de organisatie dat het platform beter in staat is gesteld om functions en applicaties in AWS Lambda te tracen.

Observability

Het platform van Sumo Logic omvat een observability-oplossing. Dergelijke oplossingen registreren en analyseren de drie zogeheten ‘pillars of observability’: logs, metrics en traces.

Logs zijn letterlijke verslagen van de gebeurtenissen die plaatsvinden na het uitvoeren van een function of applicatie, vaak uitgedrukt in tekst. Metrics zijn vooraf ingestelde waarden voor het aflezen van de kwaliteit van een specifiek component van een function of applicatie. Denk aan een enkel cijfer voor de waarde-indeling van de uptime van een applicatie. Traces vertegenwoordigen de systeembrede reis die na een uitvoering of verzoek van een function of applicatie wordt afgelegd. Bijvoorbeeld voor de waarde-indeling van de prestaties van een gecontaineriseerde applicatie, wiens data door meerdere systeemonderdelen wordt verwerkt.

Zowel logs als metrics en traces leggen gevoelige informatie over een function of applicatie bloot. Aangezien Amazon verantwoordelijk is voor de privacy van gebruikers van AWS Lambda, bepaalt Amazon wie er inzage heeft in de logs, metrics en traces van functions en applicaties AWS Lambda. Daarvoor ontwikkelt Amazon tools als CloudWatch en CloudTrail. De rol van Sumo Logic draait om het integreren van deze tools.

Sumo Logic Observability Platform

Sumo Logic verwerkt AWS CloudWatch, AWS CloudTrail en OpenTelemetry in haar platform om de logs, metrics en traces van code in AWS Lambda op te halen en tot inzicht te verwerken. Zo stelt Sumo Logic gebruikers van AWS Lambda in staat om de oorzaak van systeembrede problemen te herkennen en de prestaties van applicaties en functions te optimaliseren.

Op AWS re:Invent 2021 stelt de organisatie dat haar platform beter in staat is gesteld om de traces van applicaties en functions in AWS Lambda in te zien. Details over de technologische werking ontbreken, dus kan alleen de tijd uitwijzen of en hoe het nieuws tot uiting komt.

Tip: Het meest wetenswaardige nieuws van AWS re:Invent 2021