2min

Tags in dit artikel

Softwareleveranciers Esri en Autodesk introduceren de gezamenlijke oplossing de ArcGIS GeoBIM. De oplossing koppelt geografische informatie (GIS)-systemen aan Building Information Modeling (BIM)-systemen. Eindgebruikers krijgen hiermee altijd en overal in realtime de juiste status en andere informatie over de voortgang van bouwprojecten.

De koppeling tussen beide systemen in de cloudgebaseerde tool ArcGIS GeoBIM, een samenvoeging van de ArcGIS-omgeving van Esri en de Autodesk Construction Cloud, brengt informatie uit één of meerde BIM-projecten of -portfolio’s letterlijk in kaart. Dit maakt projectdata van bouwprojecten altijd up-to-date en valt deze zonder specialistische kennis te gebruiken.

Functionaliteit oplossing

Concreet zorgt een webgebaseerde applicatie voor toegang tot dynamische BIM-sets die zich in de Autodesk Construction Cloud-omgeving bevinden. De Autodesk Forge Viewer biedt de mogelijkheid documenten en modellen in de ruimtelijke context van de projectlocatie te bekijken.

Ook maakt de ArcGIS GeoBIM bestanden en mappen uit de BIM 360-oplossing van Autodesk of de Autodesk Construction Cloud doorzoekbaar. De tool geeft directe links naar deze gegevens, zodat up-to-date informatie uit meerdere systemen beschikbaar komt. Het voorkomt dat gebruikers veel moeten schakelen tussen systemen of bestanden. Ook hoeven zij hierdoor minder data te converteren, te verplaatsen of te dupliceren.

Makkelijk deelbaar

Verder maakt ArcGIS GeoBIM het mogelijk alle (bouw)informatie makkelijker te delen met andere belanghebbenden in het bouwproces. De applicatie valt eenvoudig te configureren en de informatie wordt gebruiksvriendelijk gepresenteerd. Ook kan de oplossing specifiek voor bepaalde doelgroepen worden aangepast.

ArcGIS GeoBIM is per direct leverbaar in Nederland. Klanten moeten hiervoor wel de Autodesk Construction Cloud-omgeving gebruiken.