2min

Tags in dit artikel

,

ICT-projecten worden vaker succesvol afgerond. In vergelijking met voorgaande jaren is vooral in de dienstensector en binnen het midden- en klein-bedrijf de waardering over ICT-projecten duidelijk toegenomen. Dat binnen de overheid enkele grote projecten niet succesvol bleken, heeft de positieve cijfers enigszins geremd.

Dit blijkt uit de meest recente ICT Barometer. Ernst & Young ondervroeg voor het onderzoek 605 managers en leidinggevenden bij de overheid en in het Nederlandse bedrijfsleven. In totaal geeft een kwart van de ondervraagden ICT-projecten binnen de eigen organisatie een goed cijfer, 68 procent geeft een voldoende en maar 8 procent geeft een echte onvoldoende. In 2007 was slechts 48 procent van de projecten volledig succesvol, nu is dit gestegen naar 54 procent.

ICT-projecten die niet succesvol zijn, voldoen in veel gevallen niet aan de verwachtingen en eisen van de business of lopen uit qua tijd. Daarnaast werken ICT-toepassingen soms niet door technische problemen, problemen in de organisatie of is er sprake van een kostenoverschrijding. De invoering van specifieke toepassingen als HRM, CRM en projectplanning leiden tot de meeste problemen.

Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership weet hierover: "Het wel of niet slagen van ICT-projecten als HRM en CRM is in hoge mate afhankelijk van menselijke factoren. Vooral deze relatiemarketing- en personeelsmanagementprojecten vergen enorme discipline, toewijding en begrip van alle betrokken medewerkers. De rol van het (top)management is daarom cruciaal. Een continue afstemming van verantwoordelijkheden en prioriteiten plus een ‘afspraak is afspraak’ cultuur is essentieel."

Voor het eerst in zeven jaar staan nieuwe besturingssystemen niet meer in de top van uitgevoerde ICT-projecten. Na de invoering van nieuwe salarissystemen staat de implementatie van nieuwe besturingssystemen nu op de laatste plaats in de rangorde. "Of men is gewoon tevreden met het huidige besturingssysteem of er is een sterk afgenomen interesse in de voordelen of verbeteringen van nieuwe systemen", aldus Jacob Verschuur.