1 min

Tags in dit artikel

,

Visma neemt de pensioencommunicatiespecialist ActuIT over. De SaaS-leverancier wil hiermee zijn Visma Idella-portfolio voor financiële software uitbreiden, onder meer met tools voor pensioeninformatie.

De overname van ActuIT brengt Visma nieuwe mogelijkheden voor actuariële componenten en een pensioenplanner. Deze diensten worden toegevoegd aan het ecosysteem financiële SaaS-oplossingen die Visma Idella levert.

Visma Idella levert oplossingen voor de pensioen-, beleggings- en excasso-dienstverlening. Door de overname van ActuIT krijgen financiële instellingen straks de beschikking over een actuariële calculatietool voor realtime scenario- analyses en projecties. Ook levert de overname een nieuw financieel planningstool op, waarmee klanten van financiële instellingen een totaalinzicht in hun financiële huishouding krijgen.

Nieuwe functionaliteit voor pensioenen

Met de toegevoegde functionaliteit kan Visma Idella straks ook beter inspelen op de aanstaande veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Het nieuwe kabinet wil het pensioenstelsel hervormen, zodat het robuust is voor de toekomst. Hiervoor krijgen pensioenuitvoerders de mogelijkheid beter inzicht te geven in de status van de pensioenen voor hun deelnemers. Dit in het kader van de meer eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid die pensioendeelnemers krijgen. Het inzicht verloopt vaak via op maat gemaakte pensioenplanners, waarin ActuIT marktleider is.

Visma neemt alle activiteiten en personeel van ActuIT over, inclusief het huidige management. In de loop van dit jaar zullen de activiteiten geheel worden geïntegreerd in Visma Idella.