De gevolgen van thuiswerken voor huis, mobiliteit en digitale oplossingen

De gevolgen van thuiswerken voor huis, mobiliteit en digitale oplossingen

Hybride werken is door de jaren heen steeds populairder geworden. Tijdens de coronacrisis hadden we geen keus. De overheid riep alle bedrijven op om hun medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Alleen als het echt niet anders kon, mocht je naar het werk gaan. Als werkzaamheden ook vanaf een afstand verricht konden worden, werd dit ook zoveel mogelijk geëist van je. Dit heeft tot een werkelijke aardverschuiving in de arbeidsmarkt geleidt. Bedrijven moesten op korte termijn voor nieuwe digitale oplossingen zorgen, hun systemen aanpassen en mensen toegang geven tot het bedrijf. Alleen dan allemaal op afstand.

Ook nu we weer ‘gewoon’ naar kantoor mogen, doen veel medewerkers dit niet meer alle dagen van de week. Ook bedrijven vinden het prettiger als er hybride gewerkt wordt. Zeker nadat er heel veel geld is uitgegeven om de techniek achter het bedrijf te verbeteren en de systemen aan te passen. De crisis heeft de ontwikkeling van het thuiswerken dus in stroomversnelling gebracht. Maar welke gevolgen heeft dit voor huis, mobiliteit en de digitale systemen binnen het bedrijfsleven?

Gevolgen voor thuis

Bouwbedrijven werden de afgelopen twee jaar massaal opgeroepen om in huizen aan de slag te gaan. Soms zelfs om de indeling in woningen compleet om te gooien. Zo zijn er heel wat bouwvakkers die uren enkel bij het licht van een LED bouwlamp hebben gewerkt om zo kantoren te realiseren. De thuisomgeving is dus enorm veranderd door de komst van het thuiswerken. Enkele weken in de crisis beseften veel mensen al dat dit nog wel even kon duren. Aan de eettafel of op de bank blijven zitten was geen mogelijkheid. De enige oplossing was het huis aanpassen. En dat werd massaal gedaan.

Over de efficiëntie van de thuiswerkers valt soms te twisten. Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat thuiswerkers productiever zijn dan wanneer ze op kantoor zijn. Er zijn echter ook mensen die zelf aangeven dat ze het lastig vinden om werk gedaan te krijgen. Dit ligt ook aan de gezinssituatie. Ouders met jonge kinderen zullen zonder opvang heel veel moeite hebben om hun werk gedaan te krijgen.

Bovendien wordt er vaker op het energieverbruik gelet. Mensen zitten meer thuis en zullen zeker met de huidige energietarieven proberen om zo min mogelijk energie te verbruiken. Hierdoor worden veel lampen omgewisseld voor LED, worden woningen beter geïsoleerd en wordt de thermostaat zo laag mogelijk gehouden.

Digitale oplossingen voor thuiswerken

Thuiswerken heeft niet alleen grote gevolgen voor de medewerkers, maar ook voor het bedrijf zelf. Zij zullen hun hele ‘infrastructuur’ aan moeten passen om iedereen veilig toegang te geven tot het systeem. Hierbij liggen er ook gevaren op de loer. Denk alleen al aan cybercriminaliteit. Hoe meer de omgeving wordt geopend, hoe groter de kans dat er iets mis kan gaan. Daarom is het belangrijk dat de techniek achter de software en de site zo goed mogelijk wordt nagelopen en alles door een specialist wordt opgezet. Op die manier kan iedereen veilig toegang krijgen tot de software.