1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Na een stemming is in Frankrijk de zogenaamde three-strikes-wet goedgekeurd. Dit houdt in dat de internetverbinding van mensen die illegaal downloaden afgesloten kan worden.

Bij de stemming kwamen slechts 2,5 procent van volksvertegenwoordigers opdagen. Toch is de wet met een meerderheid goedgekeurd. Een petitie om deze wet door te voeren is door meer dan tienduizend artiesten, filmmakers en muzikanten ondertekend. Ook in Engeland en Nieuw-Zeeland is geprobeerd een dergelijke wet door te voeren, dit is echter nog niet gelukt.

De wet houdt in dat internetproviders bijhouden wat de consument download en upload. Als blijkt dat het om illegale content gaat dan wordt een waarschuwing verstuurd. Hierin staat dat men moet stoppen met het down- of uploaden. Ook wordt aanbevolen om de internetverbinding beter te beveiligen omdat deze ook misbruikt zou kunnen worden. Na deze waarschuwing zal nog één waarschuwing verstuurd worden. Als binnen één jaar na deze waarschuwing weer blijkt dat er illegale content is gedownload dan kan de internetverbinding voor één jaar afgesloten worden.

Om dit alles te controleren is er een nieuwe organisatie in het leven geroepen, namelijk de "High Authority for Copyright Protection and Dissemination of Works on the Internet". Vooral consumentenorganisaties zijn het niet eens met deze nieuwe wet. Volgens hen is de wet een aanval op de publieke en individuele vrijheden.